Adresář

Eliška Bádalová, DiS.

pracovnice v sociální službě STD Ulita
Tel: 605 842 378     0evC1Z28W_nv5f56LTzD836gc8kmYZhaa8kmb

Bc. Iveta Bakešová

vedoucí občanské poradny, kontaktní osoba pro krizi na Ukrajině
Tel: 704 675 408     4orDRW676.Fy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Mgr. Marcel Bala

zástupce ředitele pro technicko-provozní činnost, koordinátor Tříkrálové sbírky a pomoci Ukrajině
Tel: 603 786 166     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Mgr. Marcel Bala

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 725 104 454     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4knhTj

Sára Bala

pracovnice v sociálních službách
Tel: 603 566 051     %8EkO05dW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Jitka Balášová

péče o dárce, komunikace
Tel: 731 591 558     5bGuRW6778Fy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Michaela Balážová

sociální asistentka
Tel: 416 838 313     Zhzy.YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys

Věra Balážová

pečovatelka
Tel: 416 838 313, 733 690 579     _.py.Zj_7lxkOcbmg9njGK7%WkvDRbemZgvmVW7r

David Balcárek

vedoucí Stolařské dílny
Tel: 731 625 850, 555 333 640     %mBvRb~6LTnvVh5fZkkmYZhaa8kmb

Bc. Kamila Balejová

sociální pracovník chráněného bydlení
Tel: 775 413 704     X8yo0~l7Tdm%C1.7~bGkM19k68iuR_9f4-rhTj

Klára BALEJOVÁ, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 603 579 135     6enBRW677.wy.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r

Leona Balgová

vedoucí zařízení - Domov svaté Agáty Břeclav
Tel: 519 331 457, 605 233 404     7.BxRW677%BFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys