Domov sv. Anny

Poslání

Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni – Domova sv. Anny je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.

Cíl služby

Hlavní cíl Domova sv. Anny
soběstačná uživatelka

Dílčí cíle Domova sv. Anny

  • uživatelka, která dosáhne základní stabilizace
  • uživatelka, která se orientuje ve vlastních právech a povinnostech
  • uživatelka, která je schopna samostatně řešit svou životní situaci
  • uživatelka, která je schopna samostatně hospodařit s penězi
  • uživatelka, která zajišťuje potřeby dětí, jež má ve své péči
  • uživatelka, která umí využít zdravotní péči pro ochranu svého zdraví a zdraví svých dětí

Zásady služby

Respektování lidské důstojnosti – pracovníci naší organizace respektují lidskou důstojnost uživatelek služby i jejich dětí a dbají na to, aby jim nebyla upřena jejich práva. Respektování lidské důstojnosti se vztahuje i na počatý nenarozený život.
Rasová a národnostní snášenlivost – v organizaci netolerujeme žádný projev rasismu.
Ochrana osobní svobody – osobní svoboda je zaručena. Každá zájemkyně se k využití služby rozhodne svobodně. Uživatelka služby činí svobodná rozhodnutí týkající se svého života a života svých dětí. Uživatelka služby se může kdykoli rozhodnout službu ukončit.
Individuální přístup – pracovnice přistupují ke každé uživatelce individuálně, snaží se zjistit, co potřebuje, jaké jsou její možnosti, a dle toho je nasměrována pomoc.
Podpora aktivního přístupu uživatelky – pracovnice služby podporují uživatelku v aktivním a zodpovědném řešení její situace
Tyto zásady jsou v souladu s Kodexem Charity České republiky.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší

 Specifikace cílové skupiny:

  • ženy starší 18 let s dítětem/dětmi – max. 3 dětmi (mladšími 18 let)
  • těhotné

Věková struktura: bez omezení věku

Prostředí a kapacita

Domov pro matky s dětmi – Domov sv. Anny se nachází v klidné lokalitě obce Stráž nad Nisou s omezenou dopravní obslužností MHD. Mimo MHD lze využít vlakové spojení.

 Vybavenost pokojů

Každá uživatelka služby má k dispozici samostatný pokoj vybavený postelemi, lednicí, kuchyňskou linkou s nádobím, vařičem, pečící troubou, skříní, stolem a židlemi, umyvadlem, zrcadlem. Počet postelí pro děti je závislý na velikosti pokoje.
Na každém patře se nachází společné WC a sprcha.
Domov není bezbariérový. K dispozici je velká zahrada s herními prvky.

Kapacita

Celkem je v Domově k dispozici 6 pokojů s lůžky pro 6 matek a až 11 dětí. V případě nutnosti lze do pokoje přidat dětskou postýlku.

Územní působnost sociální služby

Sociální služba je poskytována pro potřebné z Libereckého kraje, v případě nenaplněné kapacity může být poskytnuta i obyvatelům z jiných regionů.

 Další informace

Služba je poskytována nepřetržitě – 24 hodin denně.

Žádost o ubytování on-line

Ceník ubytování  

dle vyhlášky č. 505/2006, Zákona č. 108/2006 (platný od 1.10.2022)

Azylový dům:
  • 120,- dospělá osoba 
  • 80,- dítě
počet osob
matka+dítě
1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4
částka/den 120,- 200,- 280,- 360,- 440,-