Individuální podpora seniorů

Projekt "Individuální podpora seniorů" vychází ze situace, kdy i v našem okolí žijí lidé v chudobě nebo jinak beznadějné situaci. Stále častěji se setkáváme s tím, že si senior není schopen ze svého příjmu – důchodu sám zabezpečit ani základní životní podmínky, a tak nemůže pokrýt ani náklady na pobyt v našem domově.

Není v možnostech Charity Liberec, aby jako nezisková organizace pokryla všechny chybějící náklady spojené s pobytem klienta v domově, a proto je pro tyto konkrétní klienty určen projekt „Individuální podpora seniorů“. Je to také projev solidarity s lidmi žijícími ve stejném městě.

Individuální podpora seniorů je bezpečnou formou dárcovství. Dárce si může snadno ověřit, zda pomoc opravdu doputovala k potřebnému člověku v plné výši. U každého seniora zařazeného do projektu je stanovena přesná částka, která seniorovi chybí na pokrytí nákladů s ubytováním v našem domově a všechny příspěvky jsou pravidelně dárcům vyúčtovávány.

Více informací na tel. 731 557 622 nebo reditel@charitaliberec.cz