Domov pokojného stáří

Domov sv. Vavřince

Poslání
Základním posláním Domova pokojného stáří – Domov sv. Vavřince (dále Domov) je poskytnout seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v prostředí podobnému jejich původním domovům, kde je seniorům umožněno prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody.

 • adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
 • telefon: 731 402 508, 731 402 506
 • e-mail: vavrinec@charitaliberec.cz 
 • k dispozici je celkem 20 lůžek 
 • stále je přítomen zdravotnický nebo pečovatelský personál
 • kontaktní osoby: Irena Vokurková, Mgr. Věra Smolová
 • prohlídka Domova sv. Vavřince

Informace k ubytování po telefonu podáváme: pondělí - pátek 8 - 16 hodin

Domov sv. Vavřince
se nachází v bývalé faře v Chrastavě, která dříve sloužila jako klášter- domov pro Kongregaci Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Hlavní budova je barokní budova v památkové péči. V hlavní budově je ubytováno 16 klientů a 4 klienti jsou ubytováni v přilehlé budově fary, přijímáme muže i ženy.
Nabízíme 4 jednolůžkové pokoje, 5 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje.

Hlavní budova s dalšími budovami ve tvaru písmene L a kostelní zdí uzavírá ze všech stran pobytový dvůr.
Hospodářské budovy vznikly kolem roku 1920 a slouží pro technické zázemí Domova (prádelna, žehlírna, kancelář Farního úřadu, garáž, dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj pro seniory). 

DOMOV zachovává kontinuitu života v přátelském prostředí, kde je možné uchovat životu smysl.

Základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina 

Podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince poskytují pobytové služby zejména osobám nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince neposkytuje pobytové sociální služby: 

 • pokud Domov nemá dostatečnou kapacitu
 • pokud zájemce žádá sociální službu, kterou neposkytujeme
 • pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • pokud zájemce patří mezi osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

Cíle poskytované sociální služby 

Obecně formulované cíle zařízení:

 • zachovat kontinuitu života v přátelském prostředí, kde má uživatel možnost zachovat si takovou roli, která dává jeho životu smysl
 • zajistit uživatelům celodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu s důrazem na individuální potřeby uživatele.
 • zachovávat a vést uživatele k maximální možné míře soběstačnosti
 • umožnit uživatelům zůstat součástí místního společenství, zůstat v kontaktu se svými rodinnými příslušníky a přáteli a tím předcházet sociálnímu vyloučení seniorů
 • umožnit uživatelům trávit smysluplně volný čas, udržovat si své schopnosti a dovednosti

Zásady poskytování služby

 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • partnerský respekt k uživateli i mezi zaměstnanci
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • vytváření prostředí v Domově, které má blízko domácímu prostředí
 • individuální přístup k uživatelům (uplatnění klíčových pracovníků)
 • uplatňování nových metod v práci s uživateli
 • respektování názoru uživatele
 • respektování soukromí uživatele
 • vytvoření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou

Ceník služeb Domova sv. Vavřince platný od 1. 9. 2022

Rozpis plateb za ubytování a stravu

Provoz sociální služby domov pro seniory Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince je finančně podporován Libereckým krajem.