Chci se stát dobrovolníkem

Dobrovolník je každý, kdo ze své vlastní vůle zdarma věnuje svůj volný čas, energii a schopnosti všude tam, kde je to potřeba. Dobrovolnictví přináší užitek těm, pro které je vykonáváno, ale také dobrovolníkům, kteří jsou ochotni poskytovat svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých.
Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý umí něco, co může nabídnout druhým. Dobrovolník je zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí. Člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti pro druhé, a neváhá obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času ostatních.

Stát se dobrovolníkem je tak snadné!

Co je potřeba?

  • ochota věnovat svůj čas a energii na pomoc lidem v nouzi
  • předpoklady pro práci s lidmi (komunikativnost, otevřenost, empatie, zájem o druhé)

Co získáte?

  • smysluplné trávení volného času
  • poznáte nové lidi a najdete si nové přátele
  • zkušenosti a praxi v práci v neziskové organizaci

NECHCETE TO ZKUSIT S NÁMI?

Pokud chcete využít své dovednosti tam, kde vás potřebují, cítit se užiteční, nebo se více dozvědět dobrovolnictví, vyplňte náš formulář, budeme Vás kontaktovat.

S čím nám můžete pomoci?

1.   Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince
               
o   doprovod uživatelů k lékaři, na vyšetření
                o   společnost u lůžka (naslouchání)
                o   doprovod a společnost na procházkách
                o   pomoc při přijímání stravy a nápojů
                o   povídání, četba, psaní dopisů a pohlednic
                o   asistence při volnočasových aktivitách (výtvarná činnost, cvičení apod.)
                o   duchovní útěcha
                o   pomoc při společenských aktivitách
                o   pomoc uživatelům při drobném úklidu
                o   výroba předmětů na výstavy a trhy
                o   zahradničení
                o   sezónní výzdoba prostor Domova sv. Vavřince

2.   Domovy pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky
               
o   pomoc při volnočasových aktivitách klientů (aktivity s dětmi či dle dohody)
                o   zahradničení
                o   drobné opravy v Domovech a na zahradách

3.    Charitní šatník
4.    Tříkrálová sbírka
5.    Jiná činnost vymezená v Dohodě o výkonu dobrovolnické služby

Formulář pro zájemce on-line