Domovy pro matky s dětmi v tísni

Základním posláním Domovů pro matky s dětmi v tísni, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodu nechtějí užívat. Podpůrnými činnosti usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.
Sociální služba je pro potřebné z Liberce, Libereckého kraje, případně z celé ČR (pokud není naplněna kapacita)

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky:

 • adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
 • telefon: 485 103 964, 731 402 510
 • e-mail: domovymatekochl@volny.cz 
 • k dispozici je celkem 7 pokojů  (7 matek a 10 dětí)

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny:

 • adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
 • telefon: 485 108 782, 731 402 507
 • e-mail: domovymatekochl@volny.cz
 • k dispozici je 6 pokojů  (6 matek a 11 dětí) + Charitní byt (1 matka a 7 dětí nebo dva dospělí a 5 dětí)


Základní poskytované činnosti

 • ubytování
 • pomoc se zajištěním stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí


Další činnosti

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (půjčování kuchyňského vybavení a elektrických spotřebičů, možnost asistovaného hospodaření, spoření, půjčování ložního prádla, praní)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, poradenství v partnerských problémech, při výchově dětí, přístup k počítači, program na ochranu nenarozeného života, pro zájemce duchovní program, dětské hry a soutěže)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odjezdy na víkendy k rodičům, prodloužené
  vycházky, výlety, kulturní vystoupení a pod.)
 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Pomoc je poskytována nepřetržitě.
Cílem je integrovat uživatele do běžného života a pomoci jim se získáváním potřebných kompetencí, návyků a dovedností, které potřebují k tomu, aby převzali plnou odpovědnost za svůj život.
Domovy  se snaží zabránit týrání, zneužívání a zanedbávání dětí z neúplných nebo nefunkčních rodin a rodin ohrožených bezdomovectvím. Takto ohroženým dětem umožňuje zůstat v péči matky, v krajním případě zajišťuje náhradní péči a to bez ztráty kontaktu s přirozeným prostředím. 
 
Specifické cíle
- matkám s dětmi, které se na nás obrátí o pomoc z důvodu domácího násilí, poskytnout bezpečí, ochranu a prostor pro psychickou rovnováhu
- poskytnout podmínky pro důstojný život a uspokojení základních životních potřeb (strava, teplo,hygiena)
- vytvořit bezpečné a tvořivé zázemí pro zdravý rozvoj dětí
- individuální podporování klientových schopností vyrovnat se s problémy
- podpůrnými aktivitami směřovat k obnově ztracené samostatnosti a obtížích při naplňování životních rolí
- rozvíjet praktické dovednosti v oblasti hospodaření, aby se uživatel dostal z finanční nouze a dokázal se zabezpečit a v budoucnu udržet nové bydlení.

Provozy sociálních služeb azylové domy Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov svv. Anny a Domov sv. Moniky jsou finančně podporovány Libereckým krajem a SM Liberec.

Žádost o ubytování on-line