Finanční podpora

Můžete nás podpořit zasláním finanční částky na číslo účtu:

2900623173/2010    Fio banka Liberec

Na každý dar může být sepsána darovací smlouva a může být dohodnuto konkrétní využití daru. Ke každé darovací smlouvě vyhotovujeme dárci  vyúčtování daru.

vzor darovací smlouvy