Adresář

Renata Pacalová

Pracovnice v sociálních službách

Michaela Pácová, DiS.

vedoucí Centra sociálně-materiální pomoci
Tel: 734 680 365     8bprR3b7Tinm5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Simona Paďourková

Pečovatelka
Tel: 731 402 997    

Bc. Kamila Paduová

sociální pracovnice
Tel: 739 316 968, 313 030 406     %hpsR-daTlGkT7efWkm%C1.7~bGkM09j-nAhTj

Mgr. Tereza Pahorecká

Vedoucí denního stacionáře
Tel: 731 621 984     _8uy837cW7c-T65j4mnf6b~8~8zhTj

Mgr. Helena Pachnerová

vedoucí kanceláře, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015     3.yo4Z2hW-uxVbenW7c-U1.hT-uk87j7T-M

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska pečovatelské služby
Tel: 736 765 017     58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb

Hana Pajdlová, DiS.

sociální pracovník/vedoucí
Tel: 777 808 947     38AkO%5bZeBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb

Gabriela Pakostová

pracovnice pro Sociální šatník
Tel: 774 728 645     %8GxZ94WH-uk87j73dkmb

Alena PALDUSOVÁ

vedoucí Osobní asistence, poradce pro pečující
Tel: 776 200 200     WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M

Jan Paleček

ředitel
Tel: 602 721 675     58Ah6Zb_Y.xjGKa7Z8AhT65j4mnhTj

Bc. Jana Palečková

sociální pracovnice
Tel: 584 435 136, 605 597 310     58AkO%5d0-xy.Z4WHcrCV.~cT-uk87j7T-M

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně
Tel: 739 524 364     98qob254_8yo47agc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Monika Paličková

administrativní pracovnice
Tel: 596 241 141, 733 621 639     8hAs1Z2hWevm1~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Mgr. Lucie Pálková

Projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 604 211 679     7npsVWf77dBFRYUS9aEyb3dc-okmYZhaa8kmb

Ing. Marie Paločková

asistentka, PR pracovnice
Tel: 568 821 290, 736 529 300     88EsVWf77hpu5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M