Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. František Sehoř

ředitel
Tel: 485 104 603, 731 557 622     ~.qs-3b6LTprRb~lWevlVb99T-M

Mgr. Hana Koubková

vedoucí sociální pracovnice
Tel: 485 108 782, 485 103 964, 731 646 927     WsLv5f94ZhzIQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Helena Hlavatá

vrchní zdravotní sestra
Tel: 485 143 968, 731 402 508     c8IBZ.99VX~mYZhaa8ysS3h_Y5pJ

Hana Musilová

administrativní pracovník
Tel: 732 729 106, 485 172 564     WlvC-3dlVX~mYZhaa8ysS3h_Y5pJ

Mgr. Věra Smolová

sociální pracovnice
Tel: 485 143 968, 731 952 843     c8IBZ.99RlBmZZb6LTprRb~lWevlVb99T-M

Kristýna Boušková

zdravotní sestra
Tel: 485 143 354    

Simona Čálková

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Martina Dudová

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Renata Heinrichová

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Romana Hekelová

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Ing. Katarína Jelínková

aktivizační pracovník
Tel: 734 684 425     c8IBZ.99RmrBR%9ma7c-T65j4mnvZ09j0-kmb

Iva Kitzlerová

zdravotní sestra
Tel: 485 143 354    

Jana Lišková

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Květoslava Orltová

zdravotní sestra
Tel: 485 143 354    

Helena Rulcová

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Irena Vokurková

aktivizační pracovník
Tel: 485 143 968     c8IBZ.99RmrBR%9ma7c-T65j4mnvZ09j0-kmb

Daniela Schneiderová

pracovník v sociálních službách
Tel: 485 108 782, 731 402 507     %-uxV78_~hIkQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Mgr. Michaela Tůmová

sociální pracovnice
Tel: 485 108 782, 731 402 507     anzy.Z4WH-uk87j77boo8374Ys

Lenka Velíšková

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 402 507, 485 108 782     c.ys99enW7c-T65j4mnvZ09j0-kmb