Červnové zajímavosti z Domova sv. Vavřince

Červnové zajímavosti z Domova sv. Vavřince

Červen láká k výletům a i my jsme se vypravili za zážitky. V minulých dnech jsme navštívili dva významné kostely v našem kraji.

K průzkumu Charity o mladých a chudobě vznikl cyklus fotografií Tomáše Pospěcha

Co obvykle děláme. Snímek Tomáš Pospěch

Charita Česká republika se letos věnuje tématu Mladí a chudoba. Společně s Českou biskupskou konferencí a společností Median k němu připravila výzkum, který potvrdil předpoklad, že nejvíc záleží na tom, do jakých podmínek se narodíte. Jinými slovy, že chudoba je v Česku dědičná. K tématu vznikla i série fotografií Tomáše Pospěcha z nízkoprahového zařízení Fénix v Lipníku nad Bečvou. Tento typ sociálních služeb je totiž jedním z účinných nástrojů, kterým Charita v celé republice dětem a mladým lidem pomáhá.

Domov sv. Vavřince v květnu

Krásné květnové počasí nám umožnilo trávit hodně času venku v naší krásně rozkvetlé zahradě a parku.

Květen v Domově sv. Anny

Květen v Domově sv. Anny

Od letošního května jsme poněkud pozměnili přístup k našim pravidelným vzdělávacím aktivitám. Zaměřujeme je více individuálně dle aktuálních potřeb jednotlivých uživatelek naší služby. To však neznamená, že by se maminky nemohly aktivit účastnit ve větší skupině. Společná práce totiž otevírá prostor k popovídání a sdílení zkušeností. Zejména vaření je činností, při které mohou zkušenější maminky předávat své dovednosti začátečnicím.

 

Květen v Domově sv. Moniky

Květen v Domově sv. Moniky

Květen byl v Domově sv. Moniky naplněn zajímavými aktivitami.

Dobrodružství dinosaura Densosaura

Dobrodružství dinosaura Densosaura

Maminky a děti obou našich Domovů (sv. Moniky a sv. Anny) se na pozvání zúčastnily akce pořádané společností Denso.

Vítání oveček

Vítání oveček

Čtvrtek  17.5.2018 - pro někoho všední, pro nás výjimečný den.  Slavili jsme hned dvě události.  Na letní sezónu  nám pan Jahelka opět přivezl a zapůjčil ovečky z vlastního chovu. A také jsme slavnostně otevřeli nový bezbariérový nájezd pro klienty našeho Domova bydlící v prostorech fary.

Jaro v Domově sv. Vavřince

Jaro v Domově sv. Vavřince

Duben byl v našem Domově měsíc rušný a rozmanitý.

Domov sv. Anny v dubnu

Domov sv. Anny v dubnu

I v Domově sv. Anny byl duben plný zajímavých činností.

Duben v Domově sv. Moniky

Duben v Domově sv. Moniky

Celý duben byl provázen krásným až nadprůměrně teplým počasím, proto jsme trávili hodně času venku.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA