Články CHL

Ženy jsou pro Charitu nepostradatelné. Patří jim veliký dík za usilovnou práci
8. března 2022 Charita Česká republika

Ženy jsou pro Charitu nepostradatelné. Patří jim veliký dík za usilovnou práci

Bezmála padesát let je 8. březen oficiálně uznán Organizací spojených národů jako den mezinárodní solidarity žen, den boje za rovnoprávnost, spravedlnost a mír. Po celém světě se však slaví daleko déle a v každé době má svůj aktuální význam, třeba trochu jiný než byl ten prvotní.

Pomoc Ukrajině v Liberci
28. února 2022 Články CHL

Pomoc Ukrajině v Liberci

Pomoc válkou zmítané Ukrajině v Liberci je koordinována HZS Libereckého kraje.

Česká biskupská konference vyhlásila mimořádnou kostelní sbírku na pomoc Ukrajině
25. února 2022 Charita Česká republika

Česká biskupská konference vyhlásila mimořádnou kostelní sbírku na pomoc Ukrajině

Konflikt na Ukrajině se dramaticky vyhrotil ve válečný stav. Čeští a moravští biskupové jednotně odsuzují invazi ruských vojsk a plně podporují Ukrajinu. Česká biskupská konference vyhlásila kostelní sbírku, která bude v neděli 27. února věnována na pomoc Ukrajině.

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka
24. února 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka

Bedlivě sledujeme vyhrocenou situaci na Ukrajině. Vyhlásili jsme sbírku Charita pro Ukrajinu, kdy se ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění jejich základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině
22. února 2022 Charita Česká republika

Prohlášení Rady ředitelů Charity Česká republika ke krizi na Ukrajině

Charita Česká republika je proti válkám a násilí, které přinášejí strádání a utrpení nevinným lidem. Konflikt na východě Ukrajiny stál od roku 2014 do dnešních dnů na čtrnáct tisíc zbytečně zmařených lidských životů a zasáhl negativně do života milionů lidí. Odsuzujeme akt agrese Ruska proti Ukrajině a jejímu obyvatelstvu a vyzýváme všechny politiky, aby se zasadili o spravedlivé a mírové řešení současné situace. Zároveň prohlašujeme, že jsme připravení pomáhat jakýmkoliv případným obětem.

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu
22. února 2022 Charita Česká republika

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Povolení návštěv v Domově sv. Vavřince
16. února 2022 Články CHL

Povolení návštěv v Domově sv. Vavřince

Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince od 17. 2. 2022.

Tříkrálová sbírka 2022 ukončena
4. února 2022 Články CHL

Tříkrálová sbírka 2022 ukončena

Dvaadvacátý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky je ukončen. Letos se pod záštitou Charity Liberec koledovalo v 12 městech a obcích. Jsme rádi, že se tato krásná tradice vrací a je v našem kraji příznivě přijímána.  Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům letos Charita Liberec vykoledovala rekordních 379.929,- Kč.

Charita Liberec děkuje za podporu v roce 2021!
4. února 2022 Články CHL

Charita Liberec děkuje za podporu v roce 2021!

Děkujeme všem, kteří podpořili naše klienty či naši činnost peněžními dary, věcnými dary nebo jako dobrovolníci. 

Zákaz návštěv v Domově sv. Vavřince
26. ledna 2022 Články CHL

Zákaz návštěv v Domově sv. Vavřince

S okamžitou platností jsme byli nuceni přistoupit v Domově sv. Vavřince k zákazu návštěv. Zákaz návštěv bude trvat pouze po nezbytně nutnou dobu.