Články CHL

Poděkování
19. března 2021 Články CHL

Poděkování

Děkujeme paní Martině Macháčkové za zakoupení tří indukčních vařičů pro klientky našich azylových domů..

Česká vláda rozhodla o 10% snížení evropských peněz na sociální projekty
2. března 2021 Charita Česká republika

Česká vláda rozhodla o 10% snížení evropských peněz na sociální projekty

Navzdory připomínkám řady nevládních neziskových organizací vláda 1. března rozhodla snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS), což dopadne na sociálně slabé. Rozhodnutí vlády je sice konečné, ale náš boj pokračuje. Snažíme se apelovat na Evropskou komisi, která bude tento převod ještě schvalovat.

Výsledky TS2021
24. února 2021 Články CHL

Výsledky TS2021

Děkujeme všem dárcům i podporovatelům Oblastní charity Liberec za příspěvky do Tříkrálové sbírky 2021. 

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, vybralo se 80 milionů korun. Děkujeme!
22. února 2021 Charita Česká republika

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, vybralo se 80 milionů korun. Děkujeme!

Příspěvky v pokladničkách Tříkrálové sbírky jsou sečteny a výsledná částka z nich dosáhla celkem 52,3 milionu korun. Dalších téměř 24 milionů přinesla on-line koleda na webových stránkách sbírky a přes 4 miliony doputovaly od štědrých dárců přes DMS. Celkem tak letošní Tříkrálová sbírka přinesla potřebným téměř 80,3 milionu. Koleda ale ještě nekončí, on-line i pomocí DMS lze totiž sbírku podpořit až do konce dubna.

Oblastní charita Liberec děkuje za podporu v roce 2020!
18. ledna 2021 Články CHL

Oblastní charita Liberec děkuje za podporu v roce 2020!

Všechny peněžní dary za uplynulý rok jsou vyúčtovány a dárcům bylo doručeno řádné vyúčtování. Finanční prostředky poskytnuté přímo na náš účet, kde není předem určeno konkrétní využití daru, jsme použili především na nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek a čisticích prostředků pro všechna střediska Oblastní charity Liberec. Vzhledem k nedostatečnému financování sociálních služeb, kdy je provoz našich domovů na hraně udržitelnosti, je pro nás každý dar velkou pomocí. Děkujeme!

Poděkování
14. ledna 2021 Články CHL

Poděkování

Děkujeme paní fotografce Jaroslavě Nývltové, která zdarma poskytla našim maminkám své služby a vytvořila pro ně krásné vánoční fotografie.

Děkujeme za vánoční nadílku
13. ledna 2021 Články CHL

Děkujeme za vánoční nadílku

Děkujeme paní Martině Šípkové za dárky pro naše děti.
Děkujeme paní Pavlíně Sovinové a dalším pěstounkám za dárky pro naše děti.
Děkujeme zaměstnancům firmy Lasvit s.r.o. za dárky pro maminky a hromadu sladkostí pro děti.

Poděkování
13. ledna 2021 Články CHL

Poděkování

Děkujeme panu Janu Aulickému, který našim Domovům pro matky s dětmi v tísni věnoval sadu kvalitního nádobí v hodnotě 10 120,- Kč.

Poděkování
13. ledna 2021 Články CHL

Poděkování

Děkujeme společnosti Foxon s.r.o. za uspořádání sbírky a pořízení nových sušáků pro naše azylové domy.

Igráček pomáhá
8. ledna 2021 Tříkrálová sbírka

Igráček pomáhá

Firma EFKO vytvořila figurky jedinečných Igráčků a věnovala je do charitativní aukce, jejíž celý výtěžek bude poukázán na účet Tříkrálové sbírky.