Lidé

Iva Kitzlerová

Tel.: 485 143 354
zdravotní sestra

Jana Lišková

Tel.: 485 143 354
pečovatelka

Květoslava Orltová

Tel.: 485 143 354
zdravotní sestra

Helena Rulcová

Tel.: 485 143 354
pečovatelka

Irena Vokurková

aktivizační pracovník

Daniela Schneiderová

Tel.: 485 108 782, 731 402 507
pracovník v sociálních službách

Mgr. Michaela Tůmová

Tel.: 485 108 782, 731 402 507
sociální pracovnice

Lenka Velíšková

Tel.: 731 402 507, 485 108 782
pracovník sociálních služeb