Výsledky TS2021
24. února 2021 Články OCHL

Výsledky TS2021

Děkujeme všem dárcům i podporovatelům Oblastní charity Liberec za příspěvky do Tříkrálové sbírky 2021. 

I přes komplikace spojené s letošní epidemiologickou situací, kdy vás nemohli tři králové osobně navštívit, jste přispěli do on-line kasičky celkovou čáskou 80.126,- Kč
Děkujeme a velmi si vážíme vaší štědrosti!