Vítání oveček
7. června 2022 Články CHL

Vítání oveček

Pátek 3.6.2022 byl v Domově sv. Vavřince dnem plným atraktivního dění.

Dopoledne jsme v parku našeho Domova slavnostně přivítali ovečky, které nám budou po celé léto zpříjemňovat procházky v parku.  Přivítání se kromě obyvatel a personálu Domova zúčastnili také zástupci města Chrastavy, místostarostka paní Zita Václavíková a senioři z Chrastavy.  V úvodu akce pan ředitel František Sehoř přivítal a pozdravil všechny přítomné. Účastníci akce svým hlasováním vybrali čtyřem jehňátkám jména. Od té chvíle máme na pastvině Vavřince, Lojzíka, Emilku a Zuzanku.   Na závěr pak Otec Radek Vašinek požehnal ovečkám i pastvině.

Slavnostní dopoledne pokračovalo na naší zahradě, kde vystoupilo duo Čenda a Pavlína a bylo připraveno občerstvení. Za poslechu krásné hudby jsme společně prožili příjemné dopoledne.

V podvečer jsme se vypravili do kostela sv. Vavřince, kde v rámci Chrastavských slavností proběhl koncert hudebního uskupení Collegium Nisa Musica. V podání pana Jaroslava Smoly jsme se zaposlouchali do árií z barokních skladeb Georga Friedricha Händela.  V závěru vystoupení jsme si vyposlechli mimořádně zdařilé variace několika písní od Beatles - Concerto Grosso ve stylu Vivaldiho od Petera Breinera. Byl to pro nás opravdu výjimečný umělecký zážitek.
 kostel

A kdo měl večer ještě sílu a chuť, mohl se s námi podívat i na chrastavské náměstí, kde slavnosti pokračovaly dalšími kulturními akcemi.