Velikonoce v Domovech sv. Anny a sv. Moniky
9. dubna 2021 Články CHL

Velikonoce v Domovech sv. Anny a sv. Moniky

Letošní Velikonoce byly kvůli protiepidemickým opatřením opět jiné, než jsme byli dosud zvyklí. 

Nemohli jsme se sejít ke společným aktivitám zaměřeným na výzdobu našich Domovů. Také nebylo možné jít v pondělí koledovat, což bylo dětem líto. Proto jsme tentokrát ukryli balíčky s koledou na zahradách Domovů a děti i jejich maminky měly o zábavu postaráno. Děti plnily drobné úkoly a na konci byly odměněny balíčkem se sladkostmi.

Děkujeme také touto cestou paní Nemwirth, která dětem dobroty věnovala.