Tříkrálová sbírka
23. ledna 2020 Články CHL

Tříkrálová sbírka

Dvacátý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky je ukončen.

Letos se pod záštitou Oblastní charity Liberec koledovalo v 16 městech a obcích. Jsme rádi, že se tato krásná tradice vrací a je v našem kraji příznivě přijímána. 
Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům letos Oblastní charita Liberec vykoledovala rekordních 431.464,- Kč.

Výtěžek bude použit dle předem schválených záměrů:

Místo koledování Vykoledovaná částka Využití sbírky
Český Dub 19 458   LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením, podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob
Frýdlant 31 354   Podpora zdravotně postižené dívky
Hrádek nad Nisou 36 562   Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, kompenzační pomůcky pro potřebné žáky, na podporu zdravotně postižené dívky
Chrastava 22 440   Podpora zdravotně postižené dívky
Jablonec 23 756   Na podporu handicapovaných a znevýhodněných osob. Pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Krásný Les 14 633   Podpora zdravotně postižené dívky
Kryštofovo Údolí 18 317   Hospic sv. Zdislavy
Kunratice 6 220   Senior z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou
Liberec 209 222   Podpora Hospice sv. Zdislavy, na projekt „Adopce na dálku“, na podporu dětí ze sociálně slabých rodin na prázdninových pobytech, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu handicapovaných znevýhodněných a jinak potřebných osob. Na mimoškolní aktivity dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a Charitního šatníku
Mníšek 2 736   Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Nová Ves 10 607   Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ
Oldřichov v Hájích 2 864   Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Rádlo 22 453   Domovy pro matky s dětmi v tísni
Světlá pod Ještědem 1 175   Podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob
Turnov 1 666   Domovy pro matky s dětmi v tísni
Višňová 8 001   Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
CELKEM 431 464,00 Kč  

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipováno tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo ve vaší obci nebo regionu (vrátí se do Oblastní charity Liberec), 15% využije na své projekty diecézní Charita Litoměřice, 10% pomůže potřebným v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režie sbírky a na projekty Charity ČR.

Tříkrálová sbírka Oblastní charity Liberec v "jiných" číslech:

Počet koledníků: více než 400
Použitých kostýmů: přes 200
Zapečetěných pokladniček 100

Kolik bylo nejvíce v jedné kasičce: 19.405,- Kč
Nejvíce bylo bankovek v hodnotě 100 Kč – 1 079 kusů
Nejvíce mincí bylo v hodnotě 20 Kč – 2 470 kusů

Z celkového výtěžku:

  bankovek mincí
kusů 1 660 11 231
částka v Kč 270 600 160 864
% z celk. částky 62,72 % 37,28 %
váha v kg 1,7 72,6

Celková váha sbírky: 74,3 kg

            Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Mgr. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec