Tříkrálová sbírka 2022
7. ledna 2022 Články CHL

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022 je v plném proudu a i v Liberci a okolí můžeme potkat malé koledníky, kteří koledují pod záštitou Charity Liberec.

Pokud chcete také přispět, můžete tak učinit do jejich zapečetěné pokladničky nebo můžete použít sbírkový účet 66008822/0800 a variabilní symbol  77794 0301
Svým darem podpoříte Azylové domy pro matky s dětmi, Domov seniorů či Charitní šatník Charity Liberec.