Tříkrálová sbírka 2020
17. prosince 2019 Články CHL

Tříkrálová sbírka 2020

Do ulic našich obcí a měst se v období od 1. do 14. ledna opět vydají koledníci dvacátého ročníku Tříkrálové sbírky.

Do ulic našich obcí a měst se v období od 1. do 14. ledna opět vydají koledníci dvacátého ročníku Tříkrálové sbírky, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá. V Liberci a okolí organizuje TS Oblastní charita Liberec.

Tříkráloví koledníci putují dům od domu, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Současně koledníci prosí o dar na pomoc lidem v nouzi do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Prostřednictvím charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Města a obce, kde můžete potkat koledníky TS pod záštitou Oblastní charity Liberec:
Český Dub
Frýdlant
Hraádek nad Nisou
Chrastava
Jablonec nad Nisou
Krásný Les
Kryštofovo Údolí
Kunratice 
Liberec
Mníšek
Nová Ves
Oldřichov v Hájích
Rádlo
Světlá pod Ještědem
Turnov
Višňová

Výtěžek Tříkrálové Sbírky 2020 z Liberce a okolí bude využit na:
Podporu Hospicu sv. Zdislavy.
Podporu handicapovaných a sociálně znevýhodněných dětí i dospělých.
Podporu lidí bez domova, osamělých matek a ostatních lidí ohrožených sociálním vyloučením.
Podporu seniorů a dlouhodobě nemocných.
Na mimoškolní aktivity dětí a mládeže a na podporu prevence patologických jevů u dětí a mládeže.
Kompenzační pomůcky pro potřebné žáky.
Podporu „Adopce na dálku“.
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Charitního šatníku v Liberci.

Tříkrálový koncert
Tříkrálová Sbírka 2020 bude v Liberci zpestřena  Tříkrálovým koncertem s  vysláním koledníků, jenž se bude konat 4. ledna 2020 v   16.00 hodin v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého v Liberci. Představí se orchestr žáků ZUŠ Jabloňová, komorní chrámový sbor Arcikůrovci a sólisté DFXŠ Liberec.
Pozvánka na koncert

Sbírka má ustálená pravidla a probíhá na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012.Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka (+občanským průkazem a osvědčením o povolení sbírky). Skupinka Tří králů chodí od domu k domu, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky (razítko příslušného městského /obecního úřadu a razítko Oblastní charity Liberec) a opatřené charitním logem.

Informace o tříkrálové sbírce na www.trikralovasbirka.cz