Roušky pro  Domov sv. Vavřince
24. března 2020 Články OCHL

Roušky pro Domov sv. Vavřince

Velmi děkujeme starostovi města Chrastava panu Michaelovi Canovovi, který nám zajistil rychlé dodání potřebných ochranných pomůcek a dále děkujeme paní Markétě Sochorové, paní Heleně Kačenové z Andělské Hory, paní Daně Zoulové, paní Janě Koutové a rodině Pokorných z Liberce za ušití bavlněných roušek. Vážíme si jejich nezištné a rychlé pomoci!