Oznámení o změně názvu společnosti
18. srpna 2021 Články CHL

Oznámení o změně názvu společnosti

Od 23.7.2021 jsme Charita Liberec.

Vážení partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 23. 7. 2021 došlo ke změně názvu naší společnosti Oblastní charita Liberec, se sídlem Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec,         IČ: 26520699, zapsané v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury, číslo evidence: 8/1-05-725/2001 (dále Společnost). Od 23. 7. 2021 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:

Charita Liberec
se sídlem: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
IČ: 26520699

Ostatní údaje (jako jsou bankovní spojení, adresy a názvy středisek, telefonické kontakty) zůstávají beze změny, s výjimkou e-mailových adres. Změna názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová korespondence, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název Charita Liberec.

Nová e-mailová adresa Charity Liberec je charitaliberec@charitaliberec.cz. Ostatní e-mailové adresy na jednotlivá střediska či zaměstnance najdete v kontaktech na www.charitaliberec.cz.