Obnovení návštěv v Domově sv. Vavřince
15. května 2020 Články OCHL

Obnovení návštěv v Domově sv. Vavřince

Od pondělí 25. května 2020 jsou za níže uvedených podmínek obnoveny návštěvy u klientů Domova pokojného stáří - Domova sv. Vavřince.

Návštěvu je možné uskutečnit při dodržení následujících pravidel: 

 1. Před započetím návštěvy je nutné podepsat čestné prohlášení, více info na www.charitaliberec.cz.
 2. Při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce a během návštěvy se požaduje používání roušky/respirátoru.
 3. Pokud to dovolí zdravotní stav klienta a počasí, jsou preferovány návštěvy mimo vnitřní prostory Domova, doporučuje se společný pobyt na balkóně, v altánu nebo v parku Domova. Zároveň však žádáme, abyste s klientem do odvolání neopouštěli areál Domova.
 4. Prosíme rodiny, aby navštívili svého blízkého raději častěji než ve velkém počtu v jeden den.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Před návštěvou klienta v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince prohlašuji, že:

 • nejsem pozitivně testovaný na COVID 19,
 • netrpím obtížemi, s kterými je nákaza COVID 19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolesti kloubů apod.,
 • nemám nařízenu karanténu ani izolaci,
 • souhlasím se změřením mé tělesné teploty před vstupem do zařízení,
 • nikdo z mé rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýkám, není nemocný s nákazou COVID 19,
 • nikdo z mé rodiny a blízkých, s kým se stýkám, není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy COVID 19,
 • nesetkal jsem se vědomě v posledních dvou týdnech před návštěvou s nikým, kdo je nemocný nákazou známou jako COVID 19,
 • budu se v prostorách Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince pohybovat v respirátoru nebo roušce,
 • v případě, že u mě bude diagnostikována nákaza COVID-19, budu o této skutečnosti neprodleně informovat vrchní sestru pověřenou vedením Domova sv. Vavřince (731 402 508).

Čestné prohlášení si můžete vytisknout a vyplnit před návštěvou Domova.