Obnovení návštěv v Domově sv. Vavřince
15. května 2020 Články OCHL

Obnovení návštěv v Domově sv. Vavřince

Od pondělí 25. května 2020 jsou za níže uvedených podmínek obnoveny návštěvy u klientů Domova pokojného stáří - Domova sv. Vavřince.

Návštěvu je možné uskutečnit při dodržení následujících pravidel: 

 1. Návštěvu je potřeba předem telefonicky oznámit na čísle 731 952 843 (z důvodu zabránění kumulace více cizích osob na jednom pokoji). Neohlášené návštěvě nemusí být umožněn vstup do budovy.
 2. Před započetím návštěvy je nutné podepsat čestné prohlášení, více info na www.charitaliberec.cz.
 3. Při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce a během návštěvy se požaduje používání roušky/respirátoru.
 4. Pokud to dovolí zdravotní stav klienta a počasí, jsou preferovány návštěvy mimo vnitřní prostory Domova, doporučuje se společný pobyt na balkóně, v altánu nebo v parku Domova. Zároveň však žádáme, abyste s klientem do odvolání neopouštěli areál Domova.
 5. Prosíme rodiny, aby navštívili svého blízkého raději častěji než ve velkém počtu v jeden den.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Před návštěvou klienta v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince prohlašuji, že:

 • nejsem pozitivně testovaný na COVID 19,
 • netrpím obtížemi, s kterými je nákaza COVID 19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolesti kloubů apod.,
 • nemám nařízenu karanténu ani izolaci,
 • souhlasím se změřením mé tělesné teploty před vstupem do zařízení,
 • nikdo z mé rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýkám, není nemocný s nákazou COVID 19,
 • nikdo z mé rodiny a blízkých, s kým se stýkám, není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy COVID 19,
 • nesetkal jsem se vědomě v posledních dvou týdnech před návštěvou s nikým, kdo je nemocný nákazou známou jako COVID 19,
 • budu se v prostorách Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince pohybovat v respirátoru nebo roušce,
 • v případě, že u mě bude diagnostikována nákaza COVID-19, budu o této skutečnosti neprodleně informovat vrchní sestru pověřenou vedením Domova sv. Vavřince (731 402 508).

Čestné prohlášení si můžete vytisknout a vyplnit před návštěvou Domova.