Nová vedoucí Domova sv. Vavřince
1. června 2022 Články CHL

Nová vedoucí Domova sv. Vavřince

Od 1.6.2022 má Domov sv. Vavřnnce novou vedoucí.

Jménem Charity Liberec děkuji za dlouholetou službu v Domově pokojného stáří - Domově sv. Vavřince paní Heleně Hlavaté. Děkuji za ochotu, obětavost i nasazení se kterým věnovala vedení Domova i práci s našimi klienty. Jsem rád, že s námi dále zústane jako vrchní sestra. Zároveň je mou milou povinností, přivítat novou vedoucí Domova - paní Irenu Vokurkovou. Přeji jí mnoho sil a odhodlanosti v její nové funkci a věřím, že přinese svěží vítr do charitního díla v Chrastavě.

Mgr. František Sehoř, ředitel Charity Liberec