Návštěvy v Domově sv. Vavřince
10. listopadu 2021 Články CHL

Návštěvy v Domově sv. Vavřince

Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince od 15. 11. 2021

Možnost uskutečnit návštěvu v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince (dále DPS) se řídí Mimořádným opatřením MZ Č. j.: MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN ze dne 5. listopadu  2021 s účinností od 15. listopadu 2021 

NÁVŠTĚVU U NAŠICH KLIENTŮ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT  ZA SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCH PODMÍNEK

 1. Návštěvy probíhají od pondělí do neděle v časech od 10 hodin do 11 hodin, dále od 13 do 18 hodin. Návštěvy probíhají ve vnitřních i vnějších prostorách, tj. v areálu Domova sv. Vavřince – park, altán. Návštěvu již není nutné předem nahlásit.
 2. Každá návštěva musí splnit jednu z následujících podmínek:
  a) prokázat se písemným potvrzením o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, které není starší 72 hodin, z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden, nebo
  b) prokázat se písemným potvrzením o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které není starší 24 hodin před zahájením návštěvy, z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden, antigenní test může být proveden v testovacích centrech, u zaměstnavatele nebo si ho lze za 50,- Kč zakoupit v Domově sv. Vavřince, nebo
  c) písemným potvrzením o tom, že osoba - návštěva prodělala onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů, nebo
  d) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení očkovacího schématu uběhlo nejméně 14 dní
 3. Návštěvník musí mít již při vstupu do budovy nasazen vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dále ho používat po celou dobu návštěvy – uvnitř i venku (ochranné pomůcky pro návštěvy nezajišťujeme). Po vstupu do budovy si návštěvník vydezinfikuje ruce (bezkontaktní aplikátor s dezinfekcí visí hned za dveřmi). Pracovník DPS si převezme příslušné písemné potvrzení nebo certifikát, dále pracovník DPS změří návštěvníkovi tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem a předá čestné prohlášení, které návštěvník vyplní a podepíše a dále se návštěvník zapíše do knihy návštěv.