Návštěvy v Domově sv. Vavřince
14. května 2021 Články CHL

Návštěvy v Domově sv. Vavřince

Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince od 17. 5. 2021.

Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince od 17. 5. 2021

 Možnost uskutečnit návštěvu v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince (dále DPS) se řídí Mimořádným opatřením MZ ze dne 10. května 2021  (Usnesení vlády, příloha č. 3)

NÁVŠTĚVU U NAŠICH KLIENTŮ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT ZA SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCH PODMÍNEK:

 1. Návštěvu je nutné předem nahlásit u sociální pracovnice, kontaktní telefon 731 952 843.
 2. Návštěvy probíhají od pondělí do neděle v časech 10, 14, 15, 16 a 17 hodin. Návštěvy probíhají ve vnitřních i vnějších prostorách, tj. v areálu Domova sv. Vavřince – park, altán. V jeden čas mohou být v Domově ve vnitřních prostorách dvě návštěvy, venku počet neomezujeme.
 3. Délka návštěvy ve vnitřních prostorách je stanovena na 60 minut, ve venkovních prostorách (v parku) čas návštěvy neomezujeme.
 4. Na návštěvu ke klientovi může přijít do vnitřních prostor pouze jedna osoba, výjimku tvoří děti do 15 let. Ve vnějších prostorách, je možná přítomnost vícečlenné návštěvy.Každá návštěva se musí prokázat:
 5. a) písemným potvrzením o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden, nebo
  b) písemným potvrzením od svého praktického lékaře o tom, že osoba -návštěva prodělala onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.
  Písemné potvrzení předává návštěva personálu a po té je přiloženo k čestnému prohlášení, nebo
  c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

  Návštěvy nebudou v DPS testovány.
 6. Návštěvník musí mít již při vstupu do budovy nasazen vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dále ho používat po celou dobu návštěvy – uvnitř i venku (ochranné pomůcky pro návštěvy nezajišťujeme). Po vstupu do budovy si návštěvník vydezinfikuje ruce (bezkontaktní aplikátor s dezinfekcí visí hned za dveřmi). Pracovník DPS si převezme písemné potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR vyšetření nebo písemné potvrzení od obvodního lékaře nebo certifikát, dále pracovník DPS změří návštěvníkovi tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem a předá čestné prohlášení, které návštěvník vyplní a podepíše.

 ODBĚROVÁ MÍSTA NA POC TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU VIRU SARS CoV-2

 1. KNL, Husova ulice, PO-PÁ 8-13, So, Ne 8-11
 2. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – odběrové místo Vratislavice nad Nisou, U Sila 1139, po-pá 8,30 -9,30 hod.
 3. Stanoviště SYNlab , Liberec Home credit aréna, Jeronýmova 570, po-ne 7-15, POUZE PRO AUTOMOBILY
 4. MCU KOLOSEUM, Tř. Generála Svobody 83/47, Liberec – PO-PÁ 7-16, SO-NE 9-13 HOD, tel. 777 701 114
 5. DOMOV SENIORŮ FRANTIŠKOV, p. Gabriel tel. 724 603 300