26. září 2022 Články CHL

Domovy pro matky s dětmi v tísni se potýkají s nedostatkem financí

Vzhledem k probíhající ekonomické a energetické nestabilitě se naše azylové domy ocitly v existenciálním ohrožení.

Přestože se aktivně snažíme o vícezdrojové financování, provoz našich zařízení je závislý především na provozní dotaci od státu, od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Již několik let vnímáme sestupný trend státní podpory a s podfinancováním jsme se snažili vypořádat pomocí efektivity a úsporným hospodařením. Situace v letošním roce je bohužel tak kritická, že hrozí úplný zánik našich Domovů. Úsporné hospodaření nám může pomoci pouze ve chvíli, kdy máme s čím hospodařit. A to nemáme. V tuto chvíli jsou naše projekty zafinancovány přibližně z 65% a nelze očekávat, že by se do konce roku ještě objevil významnější dotační program, který by nám mohl pomoci. Navíc se do našich rozpočtů nyní zásadně promítly i ceny za energie, jejichž nárůst jsme v loňském roce nemohli předvídat. V tuto chvíli jsme odkázáni na vlastní shánění finančních prostředků a za jakoukoli podporu budeme upřimně vděční. Ve chvíli, kdy je v sázce ukončení provozu našich sociálních služeb je pro nás každý finanční dar velmi podstatný.

Mgr. František Sehoř
ředitel Charity Liberec