Domov sv. Vavřince - informace pro návštěvy
18. září 2020 Články OCHL

Domov sv. Vavřince - informace pro návštěvy

Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince má zpracován krizový plán obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením coronaviru, s cílem ochránit uživatele a zaměstnance zařízení. Má zpracován plán opatření pro případ, kdyby došlo k uzavření domova do karantény. V případě realizace krizových opatření bude základní provoz personálně zajištěn, ale některé činnosti budou minimalizovány. Nemusíte se obávat, o vaše blízké bude dobře postaráno!

Nepřetržitě monitorujeme situaci v Libereckém kraji, jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a dalšími orgány státní správy (MZ, MPSV) a postupujeme dle jejích pokynů, abychom ochránili naše klienty.
V případě dotazů se můžete obrátit na sociální pracovnici Domova sv. Vavřince Mgr. Věru Smolovou. Vaše dotazy vám ráda zodpoví od pondělí do pátku v době od 8,00 do 13,00 hod. na tel. čísle 731 952 843 nebo kdykoli napište email na adresu                           domovvavrinec-social@volny.cz.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvu je možné uskutečnit při dodržení následujících pravidel: 

 1. Před započetím návštěvy je nutné podepsat čestné prohlášení (viz. níže).
 2. Při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce a během návštěvy se požaduje používání roušky/respirátoru.
 3. Prosíme návštěvy, aby přinesené věci (pet lahve, obaly od potravin…) ošetřily předem dezinfekcí.
 4. Pokud to dovolí zdravotní stav klienta a počasí, jsou preferovány návštěvy mimo vnitřní prostory Domova, doporučuje se společný pobyt na balkóně, v altánu nebo v parku Domova.
 5. Prosíme rodiny, aby zvolily 1-3 zástupce pro návštěvu u seniora, abychom omezili počet cizích osob v zařízení. Děkujeme za pochopení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Před návštěvou klienta v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince prohlašuji, že:

 • nejsem pozitivně testovaný na COVID 19,
 • netrpím obtížemi, s kterými je nákaza COVID 19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolesti kloubů apod.,
 • nemám nařízenu karanténu ani izolaci,
 • souhlasím se změřením mé tělesné teploty před vstupem do zařízení,
 • nikdo z mé rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýkám, není nemocný s nákazou COVID 19,
 • nikdo z mé rodiny a blízkých, s kým se stýkám, není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy COVID 19,
 • nesetkal jsem se vědomě v posledních dvou týdnech před návštěvou s nikým, kdo je nemocný nákazou známou jako COVID 19,
 • budu se v prostorách Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince pohybovat v respirátoru nebo roušce,
 • v případě, že u mě bude diagnostikována nákaza COVID-19, budu o této skutečnosti neprodleně informovat vrchní sestru pověřenou vedením Domova sv. Vavřince (731 402 508).

Čestné prohlášení si můžete vytisknout a vyplnit před návštěvou Domova.