Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince od 9. 7.
12. července 2021 Články CHL

Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince od 9. 7.

Možnost uskutečnit návštěvu v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince (dále DPS) se řídí Mimořádným opatřením MZ Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. července  2021 s účinností od 9. července 2021.

NÁVŠTĚVU U NAŠICH KLIENTŮ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT  ZA SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCH PODMÍNEK

 1. Návštěvy probíhají od pondělí do neděle v časech od 10 hodin do 11 hodin, dále od 13 do 18 hodin. Návštěvy probíhají ve vnitřních i vnějších prostorách, tj. v areálu Domova sv. Vavřince – park, altán. Návštěvu již není nutné předem nahlásit.
 2. Délka návštěvy ve vnitřních prostorách je stanovena na 60 minut, ve venkovních prostorách (v parku) čas návštěvy neomezujeme.
 3. Na návštěvu ke klientovi mohou přijít do vnitřních prostor tři osoby + děti do 10 let. Ve vnějších prostorách je možná přítomnost i vícečlenné návštěvy.
 4. Každá návštěva musí splnit jednu z následujících podmínek:
  a) prokázat se písemným potvrzením o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, které není starší 7 dnů, z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden, nebo
  b) prokázat se písemným potvrzením o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které není starší 72 hodin před zahájením návštěvy, z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden, antigenní test může být proveden v testovacích centrech nebo u zaměstnavatele, nebo
  c) písemným potvrzením od svého praktického lékaře o tom, že osoba -návštěva prodělala onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dnů, nebo
  d) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončení očkování uběhlo nejméně 14 dní

  Návštěvy nebudou v DPS testovány.
 5. Návštěvník musí mít již při vstupu do budovy nasazen vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dále ho používat po celou dobu návštěvy – uvnitř i venku (ochranné pomůcky pro návštěvy nezajišťujeme). Po vstupu do budovy si návštěvník vydezinfikuje ruce (bezkontaktní aplikátor s dezinfekcí visí hned za dveřmi). Pracovník DPS si převezme příslušné písemné potvrzení nebo certifikát, dále pracovník DPS změří návštěvníkovi tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem a předá čestné prohlášení, které návštěvník vyplní a podepíše a dále se návštěvník zapíše do knihy návštěv. 

ODBĚROVÁ MÍSTA NA POC TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU VIRU SARS CoV-2

 1. KNL, Husova ulice, PO-PÁ 8-13, So, Ne 8-11
 2. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – odběrové místo Vratislavice nad Nisou, U Sila 1139, po-pá 8,30 -9,30 hod.
 3. Stanoviště SYNlab , Liberec Home credit aréna, Jeronýmova 570, po-ne 7-15, POUZE PRO AUTOMOBILY
 4. MCU KOLOSEUM, Tř. Generála Svobody 83/47, Liberec – PO-PÁ 7-16, SO-NE 9-13 HOD, tel. 777 701 114
 5. DOMOV SENIORŮ FRANTIŠKOV, p. Gabriel tel. 724 603 300

a další na www.nemlib.cz (COVID-19, Informace, testování, očkování)