Domov sv. Vavřince


  • Tel.: 485 143 968, 731 402 508
 
Školní 124, Chrastava, 463 31 Vedoucí služby: Helena Hlavatá - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

z fakultativních služeb poskytujeme:

1- možnost využití služebního vozu k soukr. účelům

2- možnost využití služebního mobilního telefonu za poplatek dle výpisu operátora

3- pomůžeme zajistit revizi klientových elektrospotřebičů, klient hradí cenu za počet kusů spotřebičů.

*

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. František Sehoř - ředitel Helena Hlavatá - vedoucí zařízení Hana Musilová - administrativní pracovník Mgr. Věra Smolová - pracovník sociálních služeb Květoslava Orltová - zdravotnický pracovník Iva Kitzlerová - zdravotnický pracovník Simona Čálková - pracovník sociálních služeb Helena Rulcová - pracovník sociálních služeb Zdeňka Holanová - technický/provozní pracovník Irena Vokurková - aktivizační pracovník Jana Lišková - pracovník sociálních služeb Ing. Katarína Jelínková - aktivizační pracovník Martina Dudová - pečovatelka Violeta Kučerová - zdravotní sestra Pavla Šrotýřová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA