Domov sv. Moniky


  • Tel.: 485 103 964, 731 402 510
 
Uhlířská 424, Liberec, 460 01 Vedoucí služby: Mgr. Hana Koubková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
*

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. František Sehoř - ředitel Bc. Pavlína Pokorná - pracovník sociálních služeb Lenka Králová, DiS. - pracovník sociálních služeb Mgr. Hana Koubková - vedoucí zařízení Petra Hromníková - pracovník sociálních služeb Květoslava Hlaváčová, DiS. - pracovník sociálních služeb Hana Musilová - administrativní pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA