Domov sv. Anny


  • Tel.: 485 108 782, 731 402 507
 
Majerova 160, Stráž nad Nisou, 463 03 Vedoucí služby: Mgr. Hana Koubková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodu nechtějí užívat. Podpůrnými činnosti usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. František Sehoř - ředitel Jana Zobínová - pracovník sociálních služeb Veronika Rajdlová - pracovník sociálních služeb Mgr. Hana Koubková - vedoucí zařízení Mgr. Michaela Tůmová - pracovník sociálních služeb Vlastislava Procházková, Bc. - pracovník sociálních služeb Hana Musilová - administrativní pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA