TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Osmnáctý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky je ukončen. Letos se pod záštitou Oblastní charity Liberec koledovalo v 15 městech a obcích. Jsme rádi, že se tato krásná tradice vrací a je v našem kraji příznivě přijímána.

Města a obce, kde TS 2018 probíhala:
Český Dub, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Krásný Les, Kryštofovo Údolí, Kunratice, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Světlá pod Ještědem, Turnov, Višňová

Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům letos Oblastní charita Liberec vykoledovala rekordních 351.785,- Kč. Výtěžek bude použit dle předem schválených záměrů.

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebnýmSbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipováno tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v reionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo ve vaší obci nebo regionu (vrátí se do Oblastní charity Liberec), 15% využije na své projekty diecézní Charita Litoměřice, 10% pomůže potřebným v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režie sbírky a na projekty Charity ČR.

Přehled výtěžku TS 2018 a jeho využití

 

vykoledovaná částka

 

Liberec

188 439  

Hospic sv. Zdislavy, Charitní šatník, rehabilitační, rekondiční a ozdravné pobyty, terapie pro handicapované, lehce mentálně postižené a po onkologické léčbě, pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům

Český Dub

13 983  

- LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením                     

- podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob

Hrádek nad Nisou

33 018  

podpora potřebných seniorů a dětí, podpora logopedické péče

Chrastava

11 678  

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Kryštofovo Údolí

16 799  

Hospic sv. Zdislavy

Oldřichov v Hájích

2 430  

podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Mníšek

2 991  

podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Višňová

4 085  

podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nová Ves

10 596  

Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ

Frýdlant

16 645  

podpora nemocného dítěte, Charitní šatník

Turnov

2 791  

Charitní šatník

Krásný Les

16 009  

podpora nemocného dítěte

Kunratice

5 580  

senior z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou

Světlá pod Ještědem

3 680  

letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob

Jablonec nad Nisou

23 061  

pomoc lidem bez domova, podpora potřebných seniorů a dětí

Celkem

351 785 Kč

 

Informace o celorepublikové tříkrálové sbírce nalezneta také na www.trikralovasbirka.cz 

Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Hana Musilová
koordinátorky tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA