TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Tříkrálovou sbírku jsme v Liberci zahájili Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Antonína Velikého. Poté se koledníci rozešli po Liberci a do okolních měst a obcí. Jsme rádi, že se tato krásná tradice vrací a rozšiřuje do stále více měst a obcí a je v našem kraji příznivě přijímána.

Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům se letos pod záštitou Oblastní charity Liberec vykoledovalo úžasných 283.211,- Kč. Výtěžek bude použit dle předem schválených záměrů:

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo ve vaší obci nebo regionu (vrátí se do Oblastní charity Liberec), 15% využije na své projekty diecézní Charita Litoměřice, 10% pomůže potřebným v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režie sbírky a na projekty Charity ČR.

Přehled výtěžku TS 2017 a jeho využití
  vykoledovaná částka   
Liberec  148 311   Hospic sv. Zdislavy, Domov pokojného stáří - Domov sc. Vavřince, rehabilitační, rekondiční a ozdravné pobyty, terapie pro handicapované, lehce mentálně postižené a po onkologické léčbě, pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům
Vratislavice nad Nisou 31 591   Letní tábory pro sociálně vyloučené děti, adopce na dálku
Český Dub 6 451   LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením.
Hodkovice nad Mohelkou 5 260   podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob
Hrádek nad Nisou 27 490   podpora logopedické péče, Hospic sv. Zdislavy
Chrastava 8 357   pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Kryštofovo Údolí 10 544   Hospic sv. Zdislavy
Oldřichov v Hájích 1 967   podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Mníšek 2 276   podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Višňová 6 194   podpora činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Nová Ves  8 943   Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ
Turnov 3 546   podpora pěstounské péče
Krásný Les 8 977   podpora handicapovaného chlapce
Kunratice 6 689   seniorka z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou
Světlá pod Ještědem 756   letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob
Jablonec nad Nisou 5 859   pomoc lidem bez domova
Celkem 283 211 Kč  

Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Statistika TS 2017

Rozdělení výtěžku TS 2017

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA