TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015


Tříkrálová sbírka 2015 je ukončena. Všechny kasičky jsou spočítané a kostýmy králů zase na rok uložené. Malí i velcí koledníci si koledování většinou moc hezky užili, počasí přálo, lidé byli vstřícní, velkorysí a hodní. Je čas poděkovat.

Letošní výtěžek za Oblastní charitu Liberec 205.983,- Kč předčil veškerá očekávání.

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

 Děkujeme vám!

Výsledky TS 2015 dle obcí a využití výtěžku


  vykoledovaná částka  
Liberec - Arciděkanství           18 256    pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům
Vratislavice nad Nisou            24 954    Letní tábory pro sociálně vyloučené děti
Liberec - Ruprechtice             26 862    Hospic sv. Zdislavy
Liberec - Ostašov                    10 389    Hospic sv. Zdislavy
Liberec - Hanychov                   9 357    pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům
Liberec - ostatní                      41 368    podpora léčby a rehabilitace osmiletého Alexe, Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince, Adopce na dálku
Český Dub                                 4 129    Adopce na dálku
Hejnice                                       2 050    pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům
Hodkovice nad Mohelkou       4 345    Letní tábory pro sociálně vyloučené děti
Hrádek nad Nisou                 28 097    Podpora léčby a rehabilitace osmiletého Alexe
Chrastava                               13 221    Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince
Kryštofovo Údolí                      9 154    Hospic sv. Zdislavy
Nová Ves                                  6 800    Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ
Světlá pod Ještědem             1 940    pomoc handicapovaným a znevýhodněným občanům
Jablonec nad Nisou               5 061    pomoc lidem bez domova


                          Celkem 205 983 Kč 

Využití prostředků z TS 2015 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA