TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou pořádaná pravidelně každý rok začátkem ledna Charita Česká republika a letos se uskutečnila již po třinácté.

V rámci Tříkrálové sbírky 2013, byla vykoledována rekordní částka 155.015,- Kč.

Chtěli bychom poděkovat všem malým i velkým dobrovolníkům – koledníkům, kteří se sbírky aktivně zúčastnili. Jsme rádi, že se do koledování zapojují i obce a města z okolí Liberce, a že se nám pozvolna daří oživovat tuto tradici.

Dle připravených záměrů bude část výtěžku použita na podporu tří dětí z Indie, které máme adoptované v rámci projektu Adopce na dálku, část finančních prostředků použijeme na podporu činnosti Oblastní charity Liberec (vybavení do Domovů pro matky s dětmi v tísni a Domova pokojného stáří), na podporu Hospicu sv. Zdislavy, na nákup pomůcek pro handicapované děti v ZŠ a pro znevýhodněné a handicapované osoby.

Chceme z celého srdce poděkovat všem dárcům, kteří svým příspěvkem do kasiček přispěli a pomohli tak těm, kteří si sami pomoci nemohou!

Přehled koledování:

Arciděkanství Liberec

30 719

Vratislavice nad Nisou

20 966

Ruprechtice

22 978

Chrastava

8 558

Nová Ves

3 835

Kryštofovo Údolí

3 070

Hejnice

7 089

Hrádek nad Nisou

5 094

Světlá pod Ještědem

3 883

OCH Liberec

48 823

   

Celkem

155 015 Kč

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA