Využití darů za rok 2018

Všechny peněžní dary za uplynulý rok jsou vyúčtovány a dárcům bylo doručeno řádné vyúčtování.
Finanční prostředky poskytnuté přímo na náš účet nebo hotově, kde není předem určeno konkrétní využití daru, jsme použili na pořízení nové poluhovací postele se vzduchovou antidekubitní matrací pro seniory z Domova sv. Vavřince.

Děkujeme všem dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům za poskytnutou pomoc!

Poděkování za vánoční dárky

Jménem maminek a dětí z azylových Domovů pro matky s dětmi v tísni – Domova sv. Anny a Domova sv. Moniky upřímně děkujeme zaměstnancům společnosti Česká spořitelna a.s. za úžasné vánoční dárky. Děkujeme!

Předání vánočních dárků (7)

Vánoční večírek s naším sponzorem Knorr-Bremse

S blížícími se Vánocemi proběhlo v hotelu Valdštejn již tradiční setkání našich maminek a dětí se zástupci firmy Knorr-Bremse. Tato firma je našim dlouholetým sponzorem a umožňuje nám připravovat pro maminky s dětmi mnoho pěkných zážitků v průběhu celého roku.

Na večírků předali zástupci firmy spousty krásných dárků, které si děti přály, a obdarovány byly i maminky. Kromě toho si všichni pochutnali na bohaté hostině.

Zároveň se večírek stal příležitostí k tomu, aby maminky poděkovaly sponzorovi za štědrou finanční podporu našich aktivit. Tentokrát zvolily netradiční formu – jedna z maminek namalovala a předala obraz, který pojmenovala „Strom poděkování“.

IMG_20181219_155536

DEKUJEME!

Jak se cítí a co prožívají naše maminky?

Od září je v našem azylovém domě paní Dana se svými dospívajícími dcerami. Paní Dana se ocitla ve složité finanční situaci a bydlela v naprosto nevyhovujících podmínkách. Někdy je těžké najít slova pro to, jak se cítíme. Ten, kdo má v sobě umělce, vytvoří dílo, které je schopné emoce vyjádřit.

Paní Dana vtělila své prožívání do krásné básně a ilustrací. Požádali jsme paní Danu o souhlas a báseň s jednou z ilustrací zveřejňujeme.

 
Bože, kde jsi?

Proč mi nepodáš ruku svou
a neobejmeš mě do své náruče?
Ty necítíš můj tlukot srdce?
Ty nevidíš, jak volám a vzhlížím k nebi
a volám Tě mezi hvězdami?
Slzy mi stékají po tváři a můj život končí mezi hvězdami,
tam budu mezi svými.
Budu tam a splní se mi sen o tobě a něžném tvém objetí.
Mojí sestrou bude noc a budu s vámi se všemi navždy.
Má duše bude mezi hvězdami, kde pláč a smutek navždy vymizí.
A mé srdce radost pocítí.
Budu s vámi dnem i nocí zahalená do něžné všeobjímající krásy.

IMG_20181102_110241

 

Dar klientky azylového domu.

Klientky našich azylových domů nejsou majetné. Často musejí hodně šetřit, aby se svými penězi vystačily a zajistily sebe i své děti. Lidé zvnějšku mohou mít někdy pocit, že klienti služby pouze využívají a že si pomoci málo váží. O opaku svědčí přístup naší klientky paní Reginy.

V patře azylového domu, kde paní Regina bydlí, se rozbila sprcha, kterou využívají klientky a děti z celého patra. Paní Regina neváhala, sprchu pořídila z vlastních prostředků a o proplacení nechtěla ani slyšet.

Děkujeme paní Regině za dar, který slouží i ostatním. Vážíme si toho!

Zapsala: Hana Koubková

Den charity

27.9.2018 vás zveme do Domova sv. Vavřince v Chrastavě. 

Pro návštěvníky je  připravena prohlídka domova, prezentace našich služeb, kulturní program, bohaté občerstvení....

Zúčastněte se oblíbené soutěže - letos "o nejchutnější pokrm z jablka". Můžete přinést soutěžní pochoutku nebo se zapojit jako porotce.

pozvánka

Turnaj v Mölkky

Přijďte si 22.9.2018 zahrát nebo se podívat na turnaj v Mölkky, který se koná v parku Domova sv. Vavřince.

info o turnaji

Červenec v Domově sv. Vavřince

Období prázdnin a dovolených přineslo do našeho Domova poklidnou atmosféru.

Letního počasí jsme využili k procházkám s našimi klienty do parku či blízkého okolí a také k venkovnímu cvičení.

Červencem nás více-méně provázely pravidelné aktivity -  společná i individuální muzikoterapie, skupinové cvičení, individuální rehabilitační cvičení, trénink paměti, hraní společenských her a promítání filmů dle přání klientů.

Čas nám svými písničkami a recitací zpříjemnila paní Štěpánka Prýmková.

Poděkování

Maminky z Domovů pro matky s dětmi v tísni děkují paní T. Syrotiukové za kosmetiku, kterou jim darovala.                         Děkujeme!

Dobrovolníci pomáhali v Domově sv. Vavřince

Dne 25.4. 2018 proběhla již po páté brigádnická akce zaměstnanců společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o. v areálu Domova sv. Vavřince v Chrastavě. Na pomoc přijelo 9 zaměstnanců, kteří se s chutí a elánem pustili do práce na zahradě. Zatímco v minulých letech nám počasí moc nepřálo, letos byl krásný slunný den. Díky tomu, že obětaví zaměstnanci se fyzické práce opravdu nebojí, což již prokázali při výkonech v minulých letech, udělalo se velké množství práce – zaměstnanci vyčistili rybníček, vypleli květinové záhony, včetně skalky v parku, odnosili spadané větve v parku, postavili ohradník pro ovečky, připravili a umyli lavičky pro klienty, odvozili kompost.

Jménem Oblastní charity a všech seniorů Domova sv. Vavřince děkujeme dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc a zkrášlení našeho Domova!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA