Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 skončila. Děkujeme!

Devatenáctý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky je ukončen. Letos se pod záštitou Oblastní charity Liberec koledovalo v 14 městech a obcích. Jsme rádi, že se tato krásná tradice vrací a je v našem kraji příznivě přijímána.

Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům letos Oblastní charita Liberec vykoledovala rekordních 345.261- Kč. Výtěžek bude použit dle předem schválených záměrů:

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipováno tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo ve vaší obci nebo regionu (vrátí se do Oblastní charity Liberec), 15% využije na své projekty diecézní Charita Litoměřice, 10% pomůže potřebným v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režie sbírky a na projekty Charity ČR.

TS-EMA2

Přehled výtěžku TS 2019 a jeho využití

 

vykoledovaná částka

 

Liberec

177 961

Na podporu Hospice sv. Zdislavy, na projekt „Adopce na dálku“, na podporu dětí ze sociálně slabých rodin na prázdninových pobytech, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu handicapovaných znevýhodněných a jinak potřebných osob. Na mimoškolní aktivity dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a Charitního šatníku, jež provozuje Oblastní charita Liberec.

Český Dub

17 493

Pro organizaci LIRA Liberec, která pomáhá dětem s kombinovaným postižením. Dále na podporu handicapovaných a potřebných osob, podporu letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin a zdravotnické pomůcky.

Hrádek nad Nisou

32 868

Na speciální a kompenzační pomůcky pro znevýhodněné žáky a na pomoc vážně a dlouhodobě nemocným občanům z města a okolí.

Chrastava

15 820

Na podporu žáků chrastavské ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu činnosti Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince.

Kryštofovo Údolí

10 735

Hospic sv. Zdislavy.

Oldřichov v Hájích

2 136

Na podporu činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.

Mníšek

2 900

Na podporu činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.

Višňová

4 684

Na podporu činnosti Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.

Nová Ves

9 488

Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ.

Frýdlant

24 925  

Na podporu rodiny se zdravotně postiženými dětmi.

Krásný Les

16 658  

Na podporu rodiny se zdravotně postiženými dětmi.

Kunratice

5 265

Na podporu seniora z Kunratic.

Světlá pod Ještědem

4 094

Na podporu letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické pomůcky a podporu handicapovaných a potřebných osob.

Jablonec nad Nisou

20 234  

Pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky a ostatní lidi ohrožené sociálním vyloučením, na pomoc lidem bez domova a na podporu dalších handicapovaných či znevýhodněných osob.

Celkem

 345 261,- Kč

 

  • nejvyšší číástka v jedné kasičce - 20.679,- Kč
  • za OCH Liberec koledovalo do 82 kasiček
  • celkem bylo 1.274 kusů bankovek v celkové částce 205.200,- Kč
  • mincí bylo 10.431 kusů v celkové hodnotě 140 061,- Kč
  • celkem nesli koledníci ve svých kasičkách 67,11 kg
    DFXŠ-page-001

Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich pokladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Mgr. František Sehoř
ředitel OCH Liberec

Vše o Tříkrálové sbírce na  www.trikralovasbirka.cz

IMG_20190106_103325

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA