Srpen v Domově sv. Moniky

Srpen v Domově sv. Moniky

I v horkých srpnových dnech jsme si udělali čas na pravidelné aktivity a na to, co nás baví a zajímá.

 MALÉ AKCE:

POHÁDKA „TŘI MEDVĚDI“
Nejprve jsme si pověděli pohádku „Tři medvědi“ za doprovodu obrázků. Pak jsme si řekli, co udělala Mášenka špatně. Také jsme si vysvětlili, co je nůše.
Nakonec bylo na dětech, aby příběh za pomoci obrázků vyprávěly samy.
Za šikovnost byla udělena sladká odměna.

Tři medvědi (8)

 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

HLEDÁNÍ BYDLENÍ
Hledání bydlení je důležitou oblastí naší práce s klientkami. K tomu, aby maminka mohla pro sebe a své děti najít následné bydlení, je však potřeba umět se v této problematice dobře orientovat. Proto jsme v rámci vzdělávací akce s jednou z našich maminek podrobně prošly nabídky podnájmů v Libereckém kraji. Probraly jsme i možnosti bydlení v obecním bytě s tím, že největší šanci na získání tohoto bydlení by klientka měla v obci, kam spadá její trvalé bydliště.

UMĚNÍ ŘÍKAT NE
Dávání hranic a důslednost jsou ve výchově dítěte stejně důležité, jako bezpodmínečná láska.
Pro jednu z našich maminek je obtížné důsledné dodržování hranic ve vztahu s ročním synem. Chlapeček se vztekáním a křikem dožaduje neustálé matčiny pozornosti. Matka se ani na chvíli nemůže vzdálit, dítě si vynucuje chování v náruči, což matku omezuje při běžných pracích v domácnosti.
Nejprve jsme zmapovali situace, kdy se dítě vzteká nejvíce, a kdy to matce dělá největší problémy.
Pak jsme probrali možnosti, jak dítěti ukázat, že toto chování nebude akceptováno. Matka dá změnou hlasu dítěti najevo, že tohle se jí nelíbí a že místo konejšení nastane nepříjemná reakce (maminka se zlobí). Klientka toto začne zkoušet a uvidíme, zda nastanou nějaké pozitivní změny.

SVATÁ MONIKA – pastorační činnost
Jedna z maminek projevila zájem o otázky víry. Neměla žádné konkrétní požadavky, a proto jsme využili právě proběhlého svátku patronky našeho Domova – svaté Moniky, abychom se zamysleli nad tím, čím je její život pro nás inspirující.
Představili jsme si život této světice, odevzdanost Bohu a její vytrvalost v modlitbách za nezdárného syna. Pak jsme hledali v našem životě situace, v nichž by nám mohla být svatá Monika vzorem, a dostali jsme se až k obecnějšímu tématu vztahu mezi rodiči a dětmi.
V příjemně stráveném čase jsme si uvědomili, že životy svatých mohou být pro i pro naši současnost velkým vzorem.

VAŘENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Pravidelní vaření jsme v srpnu věnovali začátečníkům. Pro začátečníky je zajisté nejvhodnější bramborový guláš, a proto naše volba padla právě na tento nenáročný pokrm. Aby však jídlo nebylo příliš jednotvárné, rozhodli jsme ke guláši ještě udělat pudink s piškotem.
Nejprve se maminky seznámily s receptem a pak se pustily do práce. Jedna loupala a krájela cibuli, druhá brambory a jiná zase buřty.
Když nám všechno bublalo na plotně, tak jsme se dali do vaření pudinku, ten jsme střídavě s piškoty plnily do donesených hrníčků.
Protože jsou ještě prázdniny, najedli jsme se všichni i s dětmi u jednoho stolu. Ty pochopitelně více ocenily sladkou pudinkovou tečku.

vaření (7)

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA