Říjen 2018 v Domově sv. Vavřince

Říjen 2018 v Domově sv. Vavřince

Pro obyvatele Domova sv. Vavřince byl minulý měsíc poněkud náročnější, protože probíhalo malování pokojů.

Hned na počátku října jsme se pustili do zkrášlování našeho Domova. Čekalo nás malování pokojů, chodeb, jídelny, kuchyňky a dalších prostor našeho Domova. Díky profesionalitě malířské firmy a spojení sil personálu při úklidu jsme vše zvládli rychle a omezili jsme tak na minimum přechodné nepohodlí klientů spojené s přestěhováním na jiné pokoje.  Malířské práce byly po dvou týdnech u konce a klienti nyní bydlí ve svých  pokojích, vymalovaných dle vlastních přání.

I za těchto náročnějších podmínek jsme se pustili do přípravy křížal, které nabídneme na vánočních trzích. Naše obyvatelky se s chutí zapojily do čištění a krájení jablek z naší vlastní zahrady, kterých se letos hojně urodilo.
výroba křížal malování 001

Po letní odmlce k nám začali opět docházet malí dobrovolníci ze ZŠ Chrastava. Pravidelně nám budou zpříjemňovat čtvrteční odpoledne. V říjnu jsme se spolu setkali dvakrát a děti se rády zapojily do tvorby vánočních stromečků a andílků z provázků.

Ve druhé polovině měsíce jsme se vrátili k  pravidelnému cvičení a tréninkům paměti, tyto aktivity se pokaždé těší velké účasti.   V rámci kalendária jsme si připomněli říjnová narození našich a světových slavných osobností, hlavní pozornost jsme však věnovali události největšího významu – 100-letému výročí vzniku ČSR.

V souvislosti s oslavami tohoto významného mezníku našich dějin jsme se s některými z našich klientů vypravili na výstavu Projekt 100, kterou připravily děti ze ZŠ Chrastava. Vystavené exponáty nám představily a připomněli minulost naší republiky, měli jsme možnost si prohlédnout různé historické mapy, staré dokumenty, bankovky, knihy, fotografie či předměty denní potřeby.  V myslích se každý z nás vrátil do uplynulých časů, událostí, příběhů, tak jak jsme je vnímali, cítili a prožívali.
výstava

Koncem měsíce nás navštívil pan Ivan Žák, tentokrát nás zavedl do tajů české poezie. Spolu s ním jsme se zaposlouchali do Večerních písní Vítězslava Hálka.
pan Žák 001

Hudbou a milým slovem nás během muzikoterapie pohladila paní Radka Hlubučková.

Filmové pátky nám přinesly Postřižiny, Slavnosti sněženek, Slasti Otce vlasti a Dobrého vojáka Švejka.   

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA