Červnové zajímavosti z Domova sv. Vavřince

Červnové zajímavosti z Domova sv. Vavřince

Červen láká k výletům a i my jsme se vypravili za zážitky. V minulých dnech jsme navštívili dva významné kostely v našem kraji.

Nejdříve jsme zamířili do Baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy s přilehlým klášterem v Jablonném v Podještědí, kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku.   Nejdříve jsme se podívali do klášterních prostor, patřících řádu dominikánů  -  křížové chodby, rajské zahrady a refektáře. Poté jsme se přesunuli do samotného barokního kostela s převážně barokní a pseudobarokní výzdobou.  Seznámili jsme se s historií tohoto významného poutního kostela, počínaje jeho založením sv. Zdislavou až po současnost.   Výlet jsme ukončili krátkou procházkou v těsné blízkosti kostela.
Jablonné 002

V rámci našeho dalšího výletu jsme zavítali do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě. Dnes se jedná o pseudobarokně-secesní stavbu stojící na místě původního gotického a zároveň prvního středověkého kostela na Frýdlantsku.
Milého přijetí se nám dostalo od hejnického a raspenavského pana faráře Andrše, který nás seznámil s historií kostela a byl naším zaníceným průvodcem. Prohlídku jsme zahájili v novogotické hrobce továrníka Richtera, který financoval stavbu nového kostela.  Samotný interiér kostela na nás působil velice klidně a útulně.  Velmi působivá byla vnitřní výzdoba, hlavní oltář, kazatelna, kopie gotické sošky Panny Marie, stropní a nástěnná výmalba. Obdivovali jsme také dva obrazy od malíře Josefa Führicha, chrastavského rodáka. Pan farář nás zavedl i na kůr, kde jsou umístěné varhany, jejichž centrální část je ještě původní, gotická.  Vysvětlil nám mechanizmus fungování varhan a také nám na varhany zahrál. Věříme, že se do Raspenavy brzy opět vrátíme, byli jsme pozváni na letní varhanní koncerty i pravidelné mše.
Raspenava (8)

Pěkné pondělní odpoledne nám tento týden připravily děti z chrastavské ZŠ pod vedením paní učitelek Mézlové a Burešové. Prožili jsme s nimi Den se zvířaty. Děti si přivedly své zvířecí mazlíčky – pejsky, kočičky, králíčky, morče, kozičku a dokonce i afrického šneka.  Jednotlivá zvířátka nám děti představily a předvedly.  Naši klienti vytvořili porotu a udělovali ceny. V kategorii pejsků zvítězila fenka Daisy, v kategorii ostatních zvířátek vyhrála kozička Rozárka. Všechna ostatní zvířátka se umístila na krásném druhém místě.  Za zajímavou podívanou a příjemně strávený den všem dětem děkujeme.
den se zvířátky 014

Zapsala: K. Jelínková

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA