Dobrovolnictví

Dobrovolník je každý, kdo ze své vlastní vůle zdarma věnuje svůj volný čas, energii a schopnosti všude tam, kde je to potřeba. Dobrovolnictví přináší užitek těm, pro které je vykonáváno, ale také dobrovolníkům, kteří jsou ochotni poskytovat svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých.
Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý umí něco, co může nabídnout druhým. Dobrovolník je zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí. Člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti pro druhé, a neváhá obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času ostatních.

Stát se dobrovolníkem je tak snadné!

Co je potřeba?

  • ochota věnovat svůj čas a energii na pomoc lidem v nouzi
  • předpoklady pro práci s lidmi (komunikativnost, otevřenost, empatie, zájem o druhé)

Co získáte?

  • smysluplné trávení volného času
  • poznáte nové lidi a najdete si nové přátele
  • zkušenosti a praxi v práci v neziskové organizaci

NECHCETE TO ZKUSIT S NÁMI?

Pokud chcete využít své dovednosti tam, kde vás potřebují, cítit se užiteční, nebo se více dozvědět dobrovolnictví, zavolejte nám na telefonní číslo 732 729 106 nebo nám zašlete vyplněný kontaktní formulář Dotazník pro zájemce.doc na adresu charitaliberec@volny.cz , budeme Vás kontaktovat.

 

S čím nám můžete pomoci?

1.   Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince
               
o   doprovod uživatelů k lékaři, na vyšetření
                o   společnost u lůžka (naslouchání)
                o   doprovod a společnost na procházkách
                o   pomoc při přijímání stravy a nápojů
                o   povídání, četba, psaní dopisů a pohlednic
                o   asistence při volnočasových aktivitách (výtvarná činnost, cvičení apod.)
                o   duchovní útěcha
                o   pomoc při společenských aktivitách
                o   pomoc uživatelům při drobném úklidu
                o   výroba předmětů na výstavy a trhy
                o   zahradničení
                o   sezónní výzdoba prostor Domova sv. Vavřince

2.   Domovy pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky
               
o   pomoc při volnočasových aktivitách klientů (aktivity s dětmi či dle dohody)
                o   zahradničení
                o   drobné opravy v Domovech a na zahradách

3.    Charitní šatník
4.    Tříkrálová sbírka
5.    Jiná činnost vymezená v Dohodě o výkonu dobrovolnické služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA