Můžete nás podpořit zasláním finanční částky na číslo účtu: 2900623173/2010

Darovací smlouva.pdf

 

Věcné dary

Staňte se dobrovolníkem

Individuální pomoc seniorům

 

Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA