Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince

  • telefon: 485 143 968, 731 402 508
  • e-mail: domovvavrinec@volny.cz
  • k dispozici je celkem 20 lůžek na jedno a dvojlůžkových pokojích
  • stále je přítomen zdravotnický personál

 

Domov sv. Vavřince
se nachízí v bývalé faře v Chrastavě, která dříve sloužila jako klášter. Hlavní budova je barokní budova v památkové péči. Zde je ubytováno 16 seniorů. 
Hlavní budova s dalšími budovami ve tvaru písmene L a kostelní zdí uzavírá ze všech stran pobytový dvůr.
Hospodářské budovy vznikly kolem roku 1920 a slouží pro technické zázemí Domova (prádelna, žehlírna, kancelář Farního úřadu, garáž, dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj pro seniory).

DOMOV zachovává kontinuitu života v přátelském prostředí, kde je možné uchovat životu smysl.

 
Služeb mohou využívat

  • především lidé se zdravotním omezením v důchodovém věku nebo v invalidním důchodu, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopni péči o domácnost zvládat ani s pomocí rodinných příslušníků a terénních služeb a jsou ohroženi sociálním vyloučením
  • s každým klientem je sestaven individuální plán, který vychází z jeho dosavadního života, zvyků, potřeb a přání
  • snídaně, svačiny a večeře připravují pracovnice Domova, obědy jsou dováženy na základě smlouvy s externím dodavatelem

Ceník služeb Domova sv. Vavřince platný od 1. 1. 2018

 

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA