Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince

 • telefon: 485 143 968, 731 402 508
 • e-mail: domovvavrinec@volny.cz
 • k dispozici je celkem 20 lůžek na jedno a dvojlůžkových pokojích
 • stále je přítomen zdravotnický nebo pečovatelský personál

 

Domov sv. Vavřince
se nachízí v bývalé faře v Chrastavě, která dříve sloužila jako klášter. Hlavní budova je barokní budova v památkové péči. Zde je ubytováno 16 seniorů. 
Hlavní budova s dalšími budovami ve tvaru písmene L a kostelní zdí uzavírá ze všech stran pobytový dvůr.
Hospodářské budovy vznikly kolem roku 1920 a slouží pro technické zázemí Domova (prádelna, žehlírna, kancelář Farního úřadu, garáž, dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj pro seniory).

DOMOV zachovává kontinuitu života v přátelském prostředí, kde je možné uchovat životu smysl. 

Cílová skupina 

Podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se v Domově pokojného stáří – Domově svatého Vavřince poskytují pobytové služby zejména osobám nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pokojného stáří – Domov svatého Vavřince neposkytuje pobytové sociální služby: 

 • pokud Domov nemá dostatečnou kapacitu
 • pokud zájemce žádá sociální službu, kterou neposkytujeme
 • pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • pokud zájemce patří mezi osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

Cíle poskytované sociální služby 

Obecně formulované cíle zařízení:

 • zachovat kontinuitu života v přátelském prostředí, kde má uživatel možnost zachovat si takovou roli, která dává jeho životu smysl
 • zajistit uživatelům celodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu s důrazem na individuální potřeby uživatele.
 • zachovávat a vést uživatele k maximální možné míře soběstačnosti
 • umožnit uživatelům zůstat součástí místního společenství, zůstat v kontaktu se svými rodinnými příslušníky a přáteli a tím předcházet sociálnímu vyloučení seniorů
 • umožnit uživatelům trávit smysluplně volný čas, udržovat si své schopnosti a dovednosti

Zásady poskytování služby

 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • partnerský respekt k uživateli i mezi zaměstnanci
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • vytváření prostředí v Domově, které má blízko domácímu prostředí
 • individuální přístup k uživatelům (uplatnění klíčových pracovníků)
 • uplatňování nových metod v práci s uživateli
 • respektování názoru uživatele
 • respektování soukromí uživatele
 • vytvoření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou

Ceník služeb Domova sv. Vavřince platný od 1. 1. 2018

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA