Domovy pro matky s dětmi v tísni

Základním posláním Domovů pro matky s dětmi v tísni, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodu nechtějí užívat. Podpůrnými činnosti usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.
Sociální služba je pro potřebné z Liberce, Libereckého kraje, případně z celé ČR (pokud není naplněna kapacita)

Domov sv. Anny

Virtuální prohlídka:

 Domov sv. ANNY.wmv


Domov sv. Moniky

 

Virtuální prohlídka:

Domov sv. MONIKY.wmv

 

Základní poskytované činnosti

  • ubytování
  • pomoc se zajištěním stravy
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • základní a odborné sociální poradenství


Další činnosti

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (půjčování kuchyňského vybavení a elektrických spotřebičů, možnost asistovaného hospodaření, spoření, půjčování ložního prádla, praní)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, poradenství v partnerských problémech, při výchově dětí, přístup k počítači, program na ochranu nenarozeného života, pro zájemce duchovní program, dětské hry a soutěže)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odjezdy na víkendy k rodičům, prodloužené
    vycházky, výlety, kulturní vystoupení a pod.)
  • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Pomoc je poskytována nepřetržitě.
Cílem je integrovat uživatele do běžného života a pomoci jim se získáváním potřebných kompetencí, návyků a dovedností, které potřebují k tomu, aby převzali plnou odpovědnost za svůj život.
Domovy  se snaží zabránit týrání, zneužívání a zanedbávání dětí z neúplných nebo nefunkčních rodin a rodin ohrožených bezdomovectvím. Takto ohroženým dětem umožňuje zůstat v péči matky, v krajním případě zajišťuje náhradní péči a to bez ztráty kontaktu s přirozeným prostředím. 
 

Specifické cíle
- matkám s dětmi, které se na nás obrátí o pomoc z důvodu domácího násilí, poskytnout bezpečí, ochranu a prostor pro psychickou rovnováhu
- poskytnout podmínky pro důstojný život a uspokojení základních životních potřeb (strava, teplo,hygiena)
- vytvořit bezpečné a tvořivé zázemí pro zdravý rozvoj dětí
- individuální podporování klientových schopností vyrovnat se s problémy
- podpůrnými aktivitami směřovat k obnově ztracené samostatnosti a obtížích při naplňování životních rolí
- rozvíjet praktické dovednosti v oblasti hospodaření, aby se uživatel dostal z finanční nouze a dokázal se zabezpečit a v budoucnu udržet nové bydlení.

 

  

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA