Adresář

Mgr. Pavlína Chmelíková

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Tel: 495 260 732, 777 721 642     %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p

Bc. Eva Chmelová

mzdová účetní
Tel: 608 578 083     Yazo2~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Denisa Chodúrová

Zdravotní sestra
Tel: 703 176 295    

Mgr. Julie Chovancová

Vedoucí zařízení
Tel: 602 381 821    

Mgr. Daniela Chrobáková, DiS.

vedoucí denního stacionáře Domovinka
Tel: 583 414 622, 736 509 438     Zhzy.7dcW7c-T65j4mnJR0h_35pJ

Zuzana Chromá

pracovník v sociálních službách

Lydie Chudějová, DiS.

sociální pracovnice Sociální poradna
Tel: 734 780 221     7rqsVW7%b_rt5f56LTxB5_9j4skmYZhaa8kmb

Petr Chvátal

ředitel,statutární zástupce
Tel: 724 049 033     __pr.Zj777c-93pfWfkmb

Mgr. Jitka Chvílová

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 724 651 262, 724 651 294     5bGuRW7%cbyy.Z4WHnul8~84YanBZd54Ys

Ivana Chýlková

mzdová účetní
Tel: 5 454 266, 739 015 970     4onxRW7%fexy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.

vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel: 571 420 763, 733 283 636     g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ