Adresář

Domov sv. Vavřince

Tel.: 485 143 968, 731 402 508
Školní 124, Chrastava, 463 31
Vedoucí služby: Helena Hlavatá - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:
*

Organizace

Seznam lidí

Helena Hlavatá - vedoucí
Hana Musilová - administrativní pracovník
Mgr. Věra Smolová - pracovník sociálních služeb
Kristýna Boušková - zdravotní sestra
Romana Hekelová - pečovatelka
Ing. Katarína Jelínková - pracovník aktivizace
Irena Vokurková - pracovník aktivizace
Petr Hortig - technický/provozní pracovník
Martina Dudová - pečovatelka
Jana Lišková - pečovatelka
Jana Karásková - uklízečka
Helena Rulcová - pečovatelka
Iva Kitzlerová - zdravotní sestra
Simona Čálková - pečovatelka