Adresář

Domov sv. Vavřince

Tel.: 485 143 968, 731 402 508
Školní 124, Chrastava, 463 31
Vedoucí služby: Irena Vokurková - vedoucí Domova
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:
*

Organizace

Seznam lidí

Irena Vokurková - vedoucí Domova
Hana Musilová - administrativní pracovník
Mgr. Věra Smolová - pracovník sociálních služeb
Kristýna Boušková - zdravotní sestra
Simona Čálková - pečovatelka
Martina Dudová - pečovatelka
Romana Hekelová - pečovatelka
Helena Hlavatá - vrchní sestra
Iveta Honzátková - pečovatelka
Ing. Katarína Jelínková - pracovník aktivizace
Iva Kitzlerová - zdravotní sestra
Ilona Lacinová - uklízečka
Martina Peterková - pečovatelka
Helena Rulcová - pečovatelka
Monika Ščerbáková - pečovatelka
Petr Hortig - technický/provozní pracovník