Adresář

Domov sv. Moniky

Tel.: 485 103 964, 731 402 510
Uhlířská 424/7, Liberec, 460 01
Vedoucí služby: Mgr. Hana Koubková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE
*

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Hana Koubková - vedoucí
Hana Musilová - administrativní pracovník
Květoslava Hlaváčová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Petra Hromníková - pracovník sociálních služeb
Šárka Marková - pracovník sociálních služeb
Jitka Suchánková - pracovník sociálních služeb
Petr Hortig - technický/provozní pracovník