Adresář

Domov sv. Anny

Tel.: 485 108 782, 731 402 507
Majerova 160, Stráž nad Nisou, 463 03
Vedoucí služby: Mgr. Hana Koubková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodu nechtějí užívat. Podpůrnými činnosti usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Hana Koubková - vedoucí
Hana Musilová - administrativní pracovník
Leona Šárka Karvayová - pracovník sociálních služeb
Daniela Schneiderová - asistent sociálních služeb
Lenka Velíšková - pracovník sociálních služeb
Miluše Zedníková - pracovník sociálních služeb
Petr Hortig - technický/provozní pracovník