Charita v roce 2012: data, čísla a statistiky

Charita ČR loni provozovala 1 209 služeb pro více než 86 tisíc klientů. Působila ve 14 zemích světa a dalších 13 zemí přijalo pomoc diecézních Charit. Výroční zprávu naleznete zde.

Pozvánka na benefiční koncert

.

 

Nový ředitel OCHL

Dovolujeme si oznámit, že od 1. 7. 2013 byl jmenován do funkce ředitele OCH Liberec pan František Sehoř, DiS.

  “Ve své nové funkci jsem si jako jeden z prvních cílů vytyčil, přiblížení charitní práce libereckým farnostem i širší veřejnosti. Jsem přesvědčený, že charitní dílo nemusí být pouze v rukou privilegovaných jednotlivců. Chci vytvořit podmínky, aby se na něm mohli podílet všichni, kdo cítí vnitřní potřebu pomáhat potřebným. Hodlám se tohoto úkolu zhostit s upřímností a pokorou, ctnostmi, které pokládám ve službě bližním za nezbytné.”
                                                 František Sehoř, DiS.
                                        ředitel Oblastní charity Liberec

                                                

Martin Zamazal byl hostem Doteků víry

Národní povodňový koordinátor Charity ČR Martin Zamazal byl hostem nedělních Doteků víry. Pořad vysílal Český rozhlas 1-Radiožurnál 30. června od 22.05 hodin. Záznam pořadu naleznete zde.

Povodňová pomoc v číslech

Povodně 2013 v číslechCharita ČR již poskytla materiální pomoc v hodnotě 6,5 milionu korun. Šlo například o 307 vysoušečů nebo 8 782 litrů dezinfekce a čistících prostředků. Krizová linka vyřídila 157 telefonátů. Celkem se zapojilo 222 dobrovolníků. Další zajímavá čísla...

O povodňové pomoci Charity ČR v Dotecích víry

Nedělní Doteky víry představí práci povodňových týmů v terénu a formy charitní pomoci. Hostem Evy Hůlkové ve studiu bude Martin Zamazal, hlavní koordinátor povodňových aktivit Charity ČR, a po telefonu Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Pořad vysílá ČRo-Radiožurnál v neděli 9. června po 22. hodině.

Tříkrálová sbírka v Liberci

Dnešním dnem končí Tříkrálová sbírka 2013. 17. Ledna proběhne rozpečetění kasiček a dozvíme se, jak byla v Liberci a okolí úspěšná.

Mimo jiné TS2013 podpořili svými příspěvky i pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje (http://www.kraj-lbc.cz//id:178281)a Statutárního města Liberec http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/kolednici-trikralovou-sbirkou-navstivili-libereckou-radnici.html.

Chtěli bychom poděkovat malým i velkým koledníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, a také děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálových pokladniček a pomáhají tak těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

Poděkování

Děkujeme studentkám Střední odborné školy v Liberci, Jablonecké ulici, které nám pod vedením paní učitelky Dlaskové a paní Koreiszové, učitelky odborného výcviku, ušily krásné kostýmy pro koledníky na Tříkrálovou sbírku.

Změna ředitelky FCH Litoměřice

V pondělí 8.10.2012 byla odvolaná ředitelka Farní charity Litoměřice paní Bc. Zdenka Broumská. Na její místo byla dočasně jmenovaná ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková.

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA