Povodňová pomoc v číslech

Povodně 2013 v číslechCharita ČR již poskytla materiální pomoc v hodnotě 6,5 milionu korun. Šlo například o 307 vysoušečů nebo 8 782 litrů dezinfekce a čistících prostředků. Krizová linka vyřídila 157 telefonátů. Celkem se zapojilo 222 dobrovolníků. Další zajímavá čísla...

O povodňové pomoci Charity ČR v Dotecích víry

Nedělní Doteky víry představí práci povodňových týmů v terénu a formy charitní pomoci. Hostem Evy Hůlkové ve studiu bude Martin Zamazal, hlavní koordinátor povodňových aktivit Charity ČR, a po telefonu Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Pořad vysílá ČRo-Radiožurnál v neděli 9. června po 22. hodině.

Tříkrálová sbírka v Liberci

Dnešním dnem končí Tříkrálová sbírka 2013. 17. Ledna proběhne rozpečetění kasiček a dozvíme se, jak byla v Liberci a okolí úspěšná.

Mimo jiné TS2013 podpořili svými příspěvky i pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje (http://www.kraj-lbc.cz//id:178281)a Statutárního města Liberec http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/kolednici-trikralovou-sbirkou-navstivili-libereckou-radnici.html.

Chtěli bychom poděkovat malým i velkým koledníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, a také děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálových pokladniček a pomáhají tak těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

Poděkování

Děkujeme studentkám Střední odborné školy v Liberci, Jablonecké ulici, které nám pod vedením paní učitelky Dlaskové a paní Koreiszové, učitelky odborného výcviku, ušily krásné kostýmy pro koledníky na Tříkrálovou sbírku.

Změna ředitelky FCH Litoměřice

V pondělí 8.10.2012 byla odvolaná ředitelka Farní charity Litoměřice paní Bc. Zdenka Broumská. Na její místo byla dočasně jmenovaná ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková.

Pozvánka na Benefici pro hospic

 26. září 2012 se v Jablonci nad Nisou koná Benefice pro hospic.

Pozvánka zde

Rekonstrukce terasy v Domově sv. Moniky

Díky našemu významnému sponzorovi firmě Knorr Bremse byla zrenovována terasa v Domově sv. Moniky. Stávající byla již v tak špatném technickém stavu, že nemohla být užívána.  Nová terasa poskytne prostor pro odpočinek a relaxaci, hry i společné aktivity a akce. Děkujeme!

Dvě povodňová výročí

Letošní jubilea patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002), si připomínáme spuštěním internetových stránek k oběma těmto událostem. Na nich najdete také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním následků živelných pohrom.

Dar pro Patrika

Dostala se k nám zpráva z Charity ČR o prosbě maminky z Liberce o pomoc pro své dítě po úrazu s odkazem na jejich webové stránky  www.sos-patrik.cz .

Po seznámení s Patrikovým příběhem se zaměstnanci OCHL rozhodli, že pro Patrika uspořádají sbírku.  Dle svých možností přispěl každý zaměstnanec a prostřednictvím svých výrobků, které jsme prodali na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, přispěly i klientky domovů se svými dětmi.

Maminka  s Patrikem se k nám přijela podívat a tak jsme se s Patrikem mohli osobně seznámit. Předali jsme jim částku 4.685,- Kč a jsme si jisti, že tato skromná pomoc nebyla z naší strany konečná.

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA