Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

Sbírka pro Charitní šatník

Děkujeme společnosti Magna Exteriors & Interiors Bohemia s.r.o., Liberec, která uspořádala mezi svými zaměstnanci sbírku pro Charitní šatník. Všem, kteří přispěli, děkujeme za oblečení, hračky, kočárky a potřeby pro děti. Prostřednictvím charitního šatníku se darované věci dostanou tam, kde je jich třeba.

Poděkování

V lednu proběhlo stěhování Charitního šatníku. Nyní najdete šatník v ulici Švermova 32, Liberec – Františkov (budova občanského sdružení „D“). Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří se na stěhování podíleli a hlavně dobrovolnicím a společnostem FIRZAT, s.r.o. a RESTAV - EU s.r.o. Děkujeme!

Charitní šatník přestěhován

Od 19. ledna 2015 navštivte Charitní šatník v nových prostorách: ŠEVRMOVA 33, LIBEREC - FRANTIŠKOV (v budově občanského sdružení "D") Otevírací doba: Pondělí, Středa 13.00 - 17.00 Úterý, Čtvrtek 10.00 - 14.00 Pátek zavřeno

Změna provozní doby Charitního šatníku

Od 1. 9 2014 má Charitní šatník novou otevírací dobu

Pondělí  13.00 - 17.00
Úterý      10.00 - 14.00
Středa    13.00 - 17.00
Čtvrtek   10.00 - 14.00
Pátek      zavřeno

 Charitní šatník najdete v Kostelní ulici 7 (budova arciděkanství), Liberec

Dva tovaryši

5. 6. 2014 se několik klientek Domova svatého Vavřince zúčastnilo divadelního představení „Dva tovaryši“. Dětem se provedení pohádky moc povedlo, dobro zvítězilo nad zlem, poctivý tovaryš získal princeznu a zlý tovaryš skončil v pekle.
Po představení následovalo příjemné posezení v klubu Trojlístek, kde jsme si při kávě popovídali se seniory z domu s pečovatelskou službou v Chrastavě.

Charitní šatník - změna otevírací doby

Upozorňujeme na upravenou otevírací dobu Charitního šatníku po dobu letních prázdnin.

Červenec a srpen otevřeno: PONDĚLÍ 13 - 17 hod.

Dobrovolníci pomáhali v Domově sv. Vavřince

18. 4. 2014 navštívilo Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince 9 dobrovolníků ze společnosti Magna v Liberci. S elánem  se pustili do úpravy zahrady i našeho rozlehlého parku a během dne odvedli velký kus práce. Vážíme si jejich obětavosti a chuti věnovat svůj čas pro neziskovou organizaci. I když počasí práci venku moc nepřálo, houževnatě se utkali s touto nepřízní a statečně svou práci dokončili. Park slouží seniorům k oblíbeným procházkám na čerstvém vzduchu a my jsme rádi, že jim můžeme díky nezištné pomoci dobrovolníků nabídnout krásný upravený park.

Velikonoční trhy

Ve středu 9. 4. 2014 proběhly v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje tradiční „Velikonoční prodejní trhy“. Představili se zde poskytovatelé sociálních služeb, kteří se široké veřejnosti prezentovali krásnými výrobky. Svými velikonočními výrobky se také pochlubily všechny tři naše Domovy. Na těchto trzích panovala příjemná jarní, velikonoční atmosféra. Návštěvníci zakoupením drobných dárků určitě potěší své blízké a zároveň tak podpořili poskytovatele sociálních služeb v jejich další činnosti.

Výrobky našich klientů vystavujeme také v Chrastavě v Informačním centru.

Tříkrálový koncert

ŘmK farnost – arciděkanství Liberec a Oblastní charita Liberec Vás srdečně zvou 6. ledna 2014 v 17.00 hodin do kostela Nalezení svatého Kříže v Liberci na Tříkrálový koncert Richarda Pachmana. Součástí Tříkrálového koncertu je žehnání kříd a vyslání koledníků. Výtěžek z Tříkrálové sbírky z Liberce a okolí je určen na každoroční podporu studia dětí z programu Adopce na dálku, učební pomůcky a potřeby pro handicapované a sociálně slabé děti v základních školách, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, zřízení zázemí pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni a Domova pokojného stáří, které provozuje Oblastní charita Liberec a další.

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA