Změna provozní doby Charitního šatníku

Od 1. 9 2014 má Charitní šatník novou otevírací dobu

Pondělí  13.00 - 17.00
Úterý      10.00 - 14.00
Středa    13.00 - 17.00
Čtvrtek   10.00 - 14.00
Pátek      zavřeno

 Charitní šatník najdete v Kostelní ulici 7 (budova arciděkanství), Liberec

Dva tovaryši

5. 6. 2014 se několik klientek Domova svatého Vavřince zúčastnilo divadelního představení „Dva tovaryši“. Dětem se provedení pohádky moc povedlo, dobro zvítězilo nad zlem, poctivý tovaryš získal princeznu a zlý tovaryš skončil v pekle.
Po představení následovalo příjemné posezení v klubu Trojlístek, kde jsme si při kávě popovídali se seniory z domu s pečovatelskou službou v Chrastavě.

Charitní šatník - změna otevírací doby

Upozorňujeme na upravenou otevírací dobu Charitního šatníku po dobu letních prázdnin.

Červenec a srpen otevřeno: PONDĚLÍ 13 - 17 hod.

Dobrovolníci pomáhali v Domově sv. Vavřince

18. 4. 2014 navštívilo Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince 9 dobrovolníků ze společnosti Magna v Liberci. S elánem  se pustili do úpravy zahrady i našeho rozlehlého parku a během dne odvedli velký kus práce. Vážíme si jejich obětavosti a chuti věnovat svůj čas pro neziskovou organizaci. I když počasí práci venku moc nepřálo, houževnatě se utkali s touto nepřízní a statečně svou práci dokončili. Park slouží seniorům k oblíbeným procházkám na čerstvém vzduchu a my jsme rádi, že jim můžeme díky nezištné pomoci dobrovolníků nabídnout krásný upravený park.

Velikonoční trhy

Ve středu 9. 4. 2014 proběhly v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje tradiční „Velikonoční prodejní trhy“. Představili se zde poskytovatelé sociálních služeb, kteří se široké veřejnosti prezentovali krásnými výrobky. Svými velikonočními výrobky se také pochlubily všechny tři naše Domovy. Na těchto trzích panovala příjemná jarní, velikonoční atmosféra. Návštěvníci zakoupením drobných dárků určitě potěší své blízké a zároveň tak podpořili poskytovatele sociálních služeb v jejich další činnosti.

Výrobky našich klientů vystavujeme také v Chrastavě v Informačním centru.

Tříkrálový koncert

ŘmK farnost – arciděkanství Liberec a Oblastní charita Liberec Vás srdečně zvou 6. ledna 2014 v 17.00 hodin do kostela Nalezení svatého Kříže v Liberci na Tříkrálový koncert Richarda Pachmana. Součástí Tříkrálového koncertu je žehnání kříd a vyslání koledníků. Výtěžek z Tříkrálové sbírky z Liberce a okolí je určen na každoroční podporu studia dětí z programu Adopce na dálku, učební pomůcky a potřeby pro handicapované a sociálně slabé děti v základních školách, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, zřízení zázemí pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni a Domova pokojného stáří, které provozuje Oblastní charita Liberec a další.

Pozvánka na Adventní koncert

„Hluboká česko-německá spolupráce" obětem povodní pokračuje

Tobias Nölke, vyslanec Charity Německo, zavítal koncem listopadu do České republiky, aby se přesvědčil, jak probíhá pomoc obětem letošních povodní, na kterou Němci štědře připspěli. Rozhovor v německém jazyce, který pan Nölke poskytl stanici Radio Prag, naleznete zde.

Príběhy, které svět nevidí

Příběhy klientek Domova sv. M. Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou:  Kousek neobyčejné lásky

Sledujte on-line: Příběhy, které svět nevidí

Foto: ČTPoslední dva díly nedělního odpoledního pořadu věnovala Česká televize střediskům Charity. Bývalé prostituky, klientky projektu Magdala, vystupují v dílu ze Znojemska. Na druhý konec země, do Chebu, se pak štáb vydal zaznamenat vzpomínky, chyby, ale i budoucí plány a naději lidí bez domova.

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA