Návštěva z Holanska

Dne 13. července navštívili Domov sv. Moniky dobrovolníci z Holandska. Jednalo se o skupinu mladých lidí, která se rozhodla zpříjemnit dětem prázdniny. Připravili si dětskou akci, která se uskutečnila na zahradě Domova. Akci zahájila paní překladatelka, která skupinu dobrovolníků doprovázela. Pověděla maminkám a dětem, v čem spočívá jejich práce a jaké organizace po republice navštěvují. Po úvodním slovu akce začala. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť. Mohly si například vyzkoušet nafukování tvarovacích balonků, ze kterých následně vytvářely různá zvířátka. Maminky a starší děti nejvíce zaujalo Scoubidou neboli pletení z bužírek. Dobrovolníci byli velice trpěliví a způsob pletení maminkám a dětem ochotně i několikrát předváděli. Pro menší děti byl k dispozici kbelík s modelínou, ze které vytvářely například autíčka, pejsky a domečky. U jednoho ze stanovišť se dokonce stála fronta. Jednalo se o malování barvami na obličej. Děti si mohly vybrat z katalogu, jaký obrázek by na obličeji chtěly mít. Záhy nám tak po zahradě běhal pirát, kocourek nebo tygřice. Dále děti malovaly obrázky vodovými barvami, hrály fotbal a v závěru akce si také zatancovaly. Nakonec předali dobrovolníci dětem plyšové hračky a rozloučili se. Akce se všem velice líbila. Bylo to příjemně strávené odpoledne, díky němuž děti získaly krásný zážitek z prázdnin.

zapsala: Hlaváčová Květoslava

Malování s hádankou

Je tu pěkné, slunečné, červencové dopoledne. Krásný den, tak hurá ven. Maminky z našeho Domova se i se svými dětmi sešly na zahradě při akci s názvem „Malování s hádankou“. Byly pro ně připraveny vtipné hádanky, které děti za pomoci maminek snadno rozluštily. Potom měly za úkol uhádnutou věc namalovat křídami na zem. Malovaly spíše maminky, děti jejich díla dotvářely vlastní fantazií. Šlo jim to moc hezky od ruky. Při jednoduchých hádankách si děti a maminky procvičily logické myšlení a také fantazii při realizaci kreseb. Nejmenší účastník se učil, že křída se nepapá. Mezi dětmi se našel i velký talent, jehož kresby se všem moc líbily. Výsledkem celé akce byla krásně vyzdobená zem před domem. Ta však dlouho nevydržela, protože kresby umyl odpolední déšť.

zapsala: Hlaváčová Květoslava

LOUČENÍ SE ŠKOLOU

Skončila nám škola, začínají prázdniny a to stojí za oslavu. Rozhodli jsme se rozloučit se školou uspořádáním soutěžního odpoledne, které mělo být zakončeno opékáním buřtů. Bohužel, počasí nám vůbec nepřálo a tak jsme soutěžili v Domově. Soutěžící dostali cedulky, na kterých byly vypsány různé disciplíny, a za jejich vyplnění jim byl přikreslen barevný smajlík. Děti odpovídaly na záludné otázky o pohádkách, trefovaly se míčky do kyblíku, malovaly na tabuli a nakonec dostaly očíslované kartičky, na které musely namalovat obrázek. Na závěr děti dostaly pouze diplomy s příslibem, že si buřty budou opékat druhý den, aby nepřišly o odměnu. Sliby se musí plnit a tak hned druhý den, byl uspořádán táborák, kde si děti s maminkami opekly buřtíky. Povídali jsme si o tom, co se nám ve školním roce podařilo, co ne a jaké bylo vysvědčení. Celá akce se vydařila a teď HURÁ PRÁZDNINY.

zapsala: Hlaváčová Květoslava

BAMBIRIÁDA

Dne 28. 5. 2011 se před městskou radnicí v Liberci konala dětská Bambiriáda, které se zúčastnily také maminky s dětmi z Domava sv. Anny ze Stráže nad Nisou. Před radnicí se sešlo mnoho lidí s dětmi. Na pódiu vystupovaly děti z Hrádku nad Nisou –mažoretky Babybambulky a Sluníčka. Bylo to opravdu krásné vystoupení. Během celého odpoledne se na jevišti vystřídalo ještě spousta účinkujících a všechna jejich vystoupení jsme shlédli s velkým zájmem. Ve velkých stanech byla pro děti i dospělé připravena spousta soutěží, dovedností i hlavolamů. Moc se nám líbila soutěž pojišťovny FLEXI. Z dlouhatánských balónků jsem měli vytvořit jezevčíka. Po zpočátku zcela neúspěšných pokusech se nám dílo vydařilo. Jen vyplnit soutěžní kupón, nechat se s pejskem vyfotit a už jen budeme nedočkavě čekat, jestli budeme mít štěstí a v soutěži vyhrajeme některou ze zajímavých a hodnotných cen. Bylo to krásné odpoledne. Všem se nám líbilo. Unavení, vyčerpaní, ale spokojení jsme v Domově uléhali do postýlek. Moc děkujeme. Vaše maminky.

 

dle zápisu maminek upravila a zapsala: Jana Zobínová

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb - Centrum Babylon Liberec, sál EXPO 26.5.2011

Letošní veletrh poskytovatelů sociálních služeb a workshop byl na téma „Jak si nejlépe vybrat kvalitní sociální službu“. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Pořadatelem byl Krajský úřad Libereckého kraje. Na veletrhu se sešlo mnoho organizací z oblasti sociálních služeb, které se prezentovaly přímo vystoupením v programu veletrhu nebo svými výrobky. V 10 hodin dopoledne byl veletrh zahájen a byl představen program. Poté návštěvníky přivítali radní Pavel Petráček a radní Lidie Vajnerová a program mohl začít. Jednotlivé sociální profese byly představovány na plátně a tak si každý návštěvník mohl udělat představu o tom, jak každá ze služeb funguje. Maminky z našeho Domova vyrobily se svými dětmi spoustu drobných výrobků jako například rámečky na fotografie, panenky - klíčenky nebo papírové květiny. Pracovnice, které se veletrhu zúčastnily, zase mohly navazovat kontakty a zlepšovat si tak znalosti o jiných, například návazných, službách.

Zapsala: Petra Hlaváčová

 

Noví obyvatelé domovů

Oblastní charita Liberec si dovoluje představit tři nové malé obyvatele Domovů sv. Anny, sv. Moniky a sv. Vavřince. Zakoupili jsme od Českého výboru pro UNICEF panenky – Aničku,Moniku a Vavřince a podpořili tak jejich snahu o pomoc dětem v nejchudších zemích světa. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza a dětská obrna.

 Vavřinec

 Anička

Monika

Příklad dobré praxe

Mezi maminky, které v našich domovech pro matky s dětmi v tísni hledají pomoc, jsou i budoucí maminky, které jsou kvůli svému těhotenství společností odmítány a nacházejí v krizové situaci z finančních nebo bytových důvodů. Tento příběh vypráví právě o jedné takové mamince, kterou jsme si, pro potřeby tohoto článku, pojmenovali, Veronika. Veronika byla před nástupem do jednoho z našich domovů vedena v evidenci úřadu práce bez vyplácené podpory a těhotná. Otec dítěte bydlel u své matky a ona bydlela chvíli u svého nevlastního otce, chvíli u známých, chvíli ve stanu. Nikde ji nebyli schopni pomoci dlouhodobě, než bude schopná se postavit na vlastní nohy. Veronika k nám přijela bez financí za doprovodu terénních sociálních pracovníků, od kterých se o nás dozvěděla. Veroniku jsme ubytovali a poskytli jí jídlo z našeho krizového nákupu. V následujících dnech se podařilo vyřídit dávku mimořádné okamžité pomoci a postupně i příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Veronika byla po dobu těhotenství opakovaně vyšetřena a hospitalizována na gynekologicko-porodnické klinice. Dokonce hrozilo riziko předčasného porodu a rizikem poškození či úmrtí plodu. Příbuzní, rodina i přátelé o klientku nejevili zájem, také přítel ji navštěvoval velmi sporadicky. Až postupem času se její vztahy s okolím začaly zlepšovat, částečně ji kontaktoval nevlastní otec. Nejdříve ji pozval na návštěvu, později i na víkend. Zásadní změna nastala u Veroniky po narození její dcerky Terezky. Přítel Veroniky a otec Terezky je začal pravidelně v Domově navštěvovat a plánovat společnou budoucnost. Po výplatě porodného a přiznání rodičovského příspěvku byla s pomocí svého přítele schopna začít nový život. Přítel jim našel pronájem, kam se společně odstěhovali. Těhotná budoucí maminka, která byla kvůli svému těhotenství společností odmítána a neměla finanční prostředky na to, aby se o sebe postarat, měla najednou rodinu – svého muže a dceru. A nejen to, znovu našla cestu ke svému nevlastnímu otci, který se stal šťastným dědečkem. Zapsala: Jana Kábová vedoucí Domova sv .Anny a sv. Moniky

 

Malá Terezka, která v Domově pro matky s dětmi v tísni prožila první týdny svého života.

Vernisáž v Městské galerii města Chrastavy

Dne 1.4.2011, se v prostorách Městské galerie Chrastava, uskutečnila vernisáž akvarelů a ručních výrobků pani Blanky Klímové.

Oblastní charita Liberec, byla pozvána, aby se účastnila této jarní výstavy s výrobky klientů Domovů sv.Anny, sv.Moniky a sv.Vavřince.

Pani Blanka Klímová žije a tvoří ve Švédsku, ale ráda se vrací do Čech, aby svou práci představila i ve své vlasti.

Obrazy pani Klímové zachycují krásná místa z celého světa a člověk se tak na několika metrech ocitne ve Švédsku, Itálii, Thajsku, ale i v rodných Čechách.

Pozvání k účasti na této vernisáži jsme přijali jako přátelské gesto a tak jsme svou účast minimalizovali na několik ukázek práce našich klientů.

Výstavu zahájil starosta města Chrastavy Ing. Michael Canov, pani Klímová krátce vyjádřila radost z možnosti vystavovat v místní galerii a vernisáž obohatil vlastní skladbou pan učitel Bouda, který zahrál na kytaru.

Vernisáže se zúčastnilo velké množství hostů, přátel pani Klímové, ale i příznivců Oblastní charity Liberec.

Naši klienti, kteří se vernisáže zúčastnili, byli nadšeni kresbami, ale i výšivkami pani Klímové.

 

MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D. navštívil Domov pro matky s dětmi v tísni v Liberci

Dne 28. 3. 2011 v odpoledních hodinách navštívil předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D. Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky. Ve společných prostorách Domova mu    ředitelka Oblastní charity Liberec Ing. Marie Jandíková podala informace o historii a současnosti Charity. Vedoucí Domova Jana Kábová představila Domov sv. Moniky a činnost, kterou zde poskytujeme.  Pan Pavel Bělobrádek si prohlédl pokoje a  pozdravil se i s maminkami a dětmi. Zajímal se o problematiku azylového domu a zdůraznil potřebu takovéto sociální služby.

 

 

Vystoupení Československého komorního dua v Oblastní charitě Liberec

Obyčejný úterní den? Znáte ty šedivé předjarní dny? Jeden jako druhý, šedivé, mlhavé, mrazík střídá déšť se sněhem? Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že nikdo nemá tohle období rád. Senioři nejsou výjimkou. Po dlouhé zimě vyhlížejí sluníčko jako první jarní kvítka. Ta podoba je i v tom, jak jsou senioři křehcí a zranitelní. Našim úkolem je rozbíjet fádnost těchto dní něčím, co povzbudí elán a fantazii. Pani ředitelka nám nabídla možnost pozvat Československé komorní Duo ve složení Pavel Burdych – housle a Zuzana Berešová – elektrický klavír. Koncertní verze písní a tanců v úterý 22. 3. 2011, doslova proletěla Domovem sv. Vavřince v Chrastavě jako uragán! Světovou premiéru měl zpívaný doprovod k těmto krásným melodiím. Naši senioři se nechali strhnout a lidové písně v této krásné symfonické podobě doprovodili zpěvem. Oba mladí umělci vkládali do hudby tolik živé energie, že opravdu nebylo možné zůstat nezúčastněný. Viděla jsem oči zalité slzami, nohy podupávající v rytmu, dirigující ruce, úsměvy a při Montiho Čardáši obdiv a otázku ukrytou v očích: je to možné ? Všichni známe tuto melodii v podání pani Evy Pilarové, ale po zážitku z tohoto koncertu si určitě pořídíme nahrávku v tomto houslovém podání. Koncert nám opravdu vlil elán do žil a po koncertě při neformálním rozhovoru s oběma umělci, si senioři jen potvrdili známou pravdu, že ten kdo něco umí, bývá i jako člověk skromný a hodný obdivu. Přejeme Vám všem mnoho takových krásných zážitků, jakým byl pro nás tento koncert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala:Květa Zedková

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA