Červenec v Domově sv. Vavřince

Období prázdnin a dovolených přineslo do našeho Domova poklidnou atmosféru.

Letního počasí jsme využili k procházkám s našimi klienty do parku či blízkého okolí a také k venkovnímu cvičení.

Červencem nás více-méně provázely pravidelné aktivity -  společná i individuální muzikoterapie, skupinové cvičení, individuální rehabilitační cvičení, trénink paměti, hraní společenských her a promítání filmů dle přání klientů.

Čas nám svými písničkami a recitací zpříjemnila paní Štěpánka Prýmková.

Poděkování

Maminky z Domovů pro matky s dětmi v tísni děkují paní T. Syrotiukové za kosmetiku, kterou jim darovala.                         Děkujeme!

Dobrovolníci pomáhali v Domově sv. Vavřince

Dne 25.4. 2018 proběhla již po páté brigádnická akce zaměstnanců společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o. v areálu Domova sv. Vavřince v Chrastavě. Na pomoc přijelo 9 zaměstnanců, kteří se s chutí a elánem pustili do práce na zahradě. Zatímco v minulých letech nám počasí moc nepřálo, letos byl krásný slunný den. Díky tomu, že obětaví zaměstnanci se fyzické práce opravdu nebojí, což již prokázali při výkonech v minulých letech, udělalo se velké množství práce – zaměstnanci vyčistili rybníček, vypleli květinové záhony, včetně skalky v parku, odnosili spadané větve v parku, postavili ohradník pro ovečky, připravili a umyli lavičky pro klienty, odvozili kompost.

Jménem Oblastní charity a všech seniorů Domova sv. Vavřince děkujeme dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc a zkrášlení našeho Domova!

Poděkování

Děkujeme paní Karolíně Veselé z cukrárny Kajula cakes za vynikající zákusky pro naše děti a maminky.

zákusky (3)

Návštěvy v Domově sv. Vavřince

V Domově sv. Vavřince jsou již návštěvy bez omezení. Naši senioři se na své příbuzné a přátele moc těší!

Návštěvy v Domově sv. Vavřince

Od 12. března 2018 jsou opět povoleny návštěvy v Domově sv. Vavřince. Prosíme návštěvníky, aby předem zvážili svůj zdravotní stav a vhodnost návštěvy. Počítejte se zvýšením hygienických opatření po čas návštěvy.

Zprávy z Domova sv. Vavřince

Celý měsíc únor byl poznamenán chřipkovou epidemií a zákazem návštěv. Z těchto důvodů byly zrušeny veškeré pravidelné společné aktivity. Právě proto jsme se intenzivněji věnovali individuálním terapiím a cvičení na lůžku. S několika klienty jsme nacvičovali chůzi v chodítku po pokoji a trénovali samostatný sed na lůžku pomocí páky. Další aktivitou byla četba – tento měsíc byli naši klienty opravdu vášnivými čtenáři, do knihovny v Liberci pro „zásoby“ jsme museli i 2x týdně.

Všichni klienti a personál se těší na zrušení zákazu a na návrat k běžnému provozu.

Irena Vokurková,aktivizační pracovnice

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu vysoké nemocnosti jsou od 5.2.2018 v Domově pokojného stáří - Domově sv. Vavřince ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY. Děkujeme za pochopení.

Oblastní charita Liberec děkuje za podporu v roce 2017!

Všechny peněžní dary za uplynulý rok jsou vyúčtovány a dárcům bylo doručeno řádné vyúčtování. Finanční prostředky poskytnuté přímo na náš účet nebo hotově, kde není předem určeno konkrétní využití daru, jsme použili na nákup nových pokrývek a polštářů pro seniory z Domova sv. Vavřince a na opravu a modernizaci sociálního zařízení pro klientky v Domově sv. Moniky.

Děkujeme všem dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům za poskytnutou pomoc!

Poděkování

Děkujeme pořadatelům závodu horských kol ČT Author Cup 2017 za potraviny, které darovali našim Domovům pro matky s dětmi v tísni.

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA